Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності почаикової ланки у 2022-2023 н.р.

Узагальнена таблиця оцінювання критеріїв, індикаторів внутрішньої системи забезпечення якості освіти початкової ланки

2022-2023 н.р.

Критерії оцінювання

Індикатори оцінювання

Результати оцінювання

 

1.Освітнє середовище закладу освіти

   

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

   

1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці

1.1.1.1. Облаштування території закладу та розташування приміщень є безпечними

Достатній

 

1.1.1.2. У закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму

Потребує покращення

 

1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується раціональне використання приміщень і комплектування класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площі приміщень)

Достатній

 

1.1.1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі) місця для педагогічних працівників та облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу

Потребує покращення

 

1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

1.1.2.1. У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу

Достатній

 

1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, майстерень/кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної та актової зал, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми

Достатній

 

1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1.1.3.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

Високий

 

1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки

Достатній

 

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

1.1.4.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу

Достатній

 

1.1.4.2. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу освіти діють у встановленому законодавством порядку

Достатній

 

1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників

1.1.5.1. Організація харчування у закладі освіти сприяє формуванню культури здорового харчування у здобувачів освіти

Достатній

 

1.1.5.2. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені умовами харчування

Потребує покращення

 

1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

1.1.6.1. У закладі освіти застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет

Потребує покращення

 

1.1.6.2. Учасники освітнього процесу поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання
мережі Інтернет

Високий

 

1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

1.1.7.1. У закладі освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу

Достатній

 

1.1.7.2. Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності

Достатній

 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

   

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

1.2.1.1. У закладі освіти розроблено план заходів із запобігання та протидії булінгу

Високий

 

1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації

Достатній

 

1.2.1.3. Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

Достатній

 

1.2.1.4. Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти обізнані з ознаками булінгу, іншого насильства та запобігання йому

Високий

 

1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу

Високий

 

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини

Достатній

 

1.2.2.2. Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти

Достатній

 

1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються прийнятих у закладі освіти правил поведінки

Достатній

 

1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі - керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

1.2.3.1. З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та/або вдома) здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи

Достатній

 

1.2.3.2. Заклад освіти реагує на звернення
про випадки булінгу

Достатній

 

1.2.3.3. Психологічна служба закладу освіти (практичний психолог, соціальний педагог) здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття тощо)

Достатній

 

1.2.3.4. Частка здобувачів освіти (в тому числі із соціально-вразливих груп), які в разі потреби отримують у закладі освіти психолого-соціальну підтримку

Потребує покращення

 

1.2.3.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи

Достатній

 

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

   

1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

1.3.1.1. У закладі освіти забезпечується архітектурна доступність території та будівлі

Достатній

 

1.3.1.2. У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів тощо) і територія (доріжки, ігрові та спортивні майданчики тощо) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу

Достатній

 

1.3.1.3. У закладі освіти наявні та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб з особливими освітніми потребами (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

Достатній

 

1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (у разі потреби)

1.3.2.1. Заклад освіти забезпечений асистентом вчителя, практичним психологом, вчителем-дефектологом, іншими фахівцями для реалізації інклюзивного навчання

Потребує покращення

 

1.3.2.2. У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу

Достатній

 

1.3.2.3. Педагогічні працівники застосовують форми, методи, прийоми роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами

Достатній

 

1.3.2.4. У закладі освіти налагоджено співпрацю педагогічних працівників з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами (створення команди психолого-педагогічного супроводу, розроблення індивідуальної програми розвитку тощо)

Достатній

 

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

1.3.3.1. У закладі освіти індивідуальна програма розвитку розроблена за участі батьків та створені умови для залучення асистента дитини в освітній процес

Достатній

 

1.3.3.2. Заклад освіти співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Високий

 

1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя

1.3.4.1. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти

Достатній

 

1.3.4.2. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти

Достатній

 

1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо)

1.3.5.1. Простір і ресурси бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру використовуються для індивідуальної, групової, проектної та іншої роботи у рамках освітнього процесу, різних форм комунікації учасників освітнього процесу

Потребує покращення

 

1.3.5.2. Ресурси бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти

Потребує покращення

 

2. Система оцінювання здобувачів освіти

   

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

   

2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

2.1.1.1. У закладі оприлюднено критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

Потребує покращення

 

2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень

Достатній

 

2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання

2.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу

Достатній

 

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним

2.1.3.1. Частка здобувачів освіти, які вважають оцінювання результатів їх навчання у закладі освіти справедливим і об’єктивним

Потребує покращення

 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

   

2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти

2.2.1.1. У закладі освіти систематично проводяться моніторинги результатів навчання здобувачів освіти

Високий

 

2.2.1.2. За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, приймаються рішення щодо їх коригування

Високий

 

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

2.2.2.1. Педагогічні працівники за допомогою оцінювання відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися

Достатній

 

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

   

2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання

2.3.1.1. Педагогічні працівників надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності

Достатній

 

2.3.1.2. Частка здобувачів освіти, які відповідально ставляться до процесу навчання, оволодіння освітньою програмою

Потребує покращення

 

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

2.3.2.1. Педагогічні працівники в системі оцінювання навчальних досягнень використовують прийоми самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

Достатній

 

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

   

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

   

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

3.1.1.1. Частка педагогічних працівників, які використовують календарно-тематичне планування, що відповідає освітній програмі закладу освіти та корегують у разі потреби

Високий

 

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти

3.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними вміннями

Достатній

 

3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)

3.1.3.1. Педагогічні працівники беруть участь у розробленні індивідуальних освітніх траєкторій (складають завдання, перевіряють роботи, надають консультації, проводять оцінювання навчальних досягнень тощо) та відстежують їх результативність

Достатній

 

3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)

3.1.4.1. Частка педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

Низький

 

3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

3.1.5.1. Учителі, які використовують зміст предмету (курсу), інтегрованих змістових ліній для формування суспільних цінностей

Достатній

 

3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

3.1.6.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

Високий

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

   

3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

3.2.1.1. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї педагогічної майстерності

Достатній

 
 

3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь в інноваційній роботі (розроблення/адаптація, впровадження освітніх технологій, експериментальна робота), ініціюють та/або реалізують освітні проекти

Низький

 

3.2.2.2. Педагогічні працівники здійснюють експертну діяльність в сфері загальної середньої освіти

Низький

 

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

   

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

3.3.1.1. Частка здобувачів освіти, які вважають, що їх думка має значення (вислуховується, враховується) в освітньому процесі

Достатній

 

3.3.1.2. Частка педагогічних працівників, які використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти із застосуванням особистісно орієнтованого підходу

Достатній

 

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок

3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти в різних формах

Потребує покращення

 

3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять, наставництво, публікації тощо)

Достатній

 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

   

3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

3.4.1.1. Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності

Достатній

 

3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти

3.4.2.1. Частка педагогічних працівників, які інформують здобувачів освіти про правила дотримання академічної доброчесності

Достатній

 

4. Управлінські процеси закладу освіти

   

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

   

4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, територія обслуговування,
формування контингенту здобувачів освіти, обсяг та джерела фінансування тощо), передбачає заходи з підвищення якості освітньої діяльності

Достатній

 

4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку

4.1.2.1. Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію його розвитку

Достатній

 

4.1.2.2. Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення річного плану роботи закладу освіти

Потребує покращення

 

4.1.2.3. Керівник та органи управління закладу освіти аналізують реалізацію річного плану роботи та у разі потреби коригують його

Достатній

 

4.1.2.4. Діяльність педагогічної ради закладу освіти спрямовується на реалізацію річного плану роботи та стратегію розвитку закладу

Достатній

 

4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

4.1.3.1. Заклад освіти розробляє та оприлюднює документ, що визначає стратегію (політику) і процедури забезпечення якості освіти

Високий

 

4.1.3.2. У закладі освіти здійснюється періодичне (не рідше одного разу на рік) само оцінювання якості освітньої діяльності відповідно до розроблених або адаптованих у закладі процедур

Достатній

 

4.1.3.3. Учасники освітнього процесу залучаються до самооцінювання якості освітньої діяльності

Високий

 

4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання

4.1.4.1. Керівництво закладу освіти вживає заходів для створення належних умов діяльності закладу (зокрема, вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями до засновника, здійснює проектну діяльність тощо)

Достатній

 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

   

4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру

4.2.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ними

Достатній

 

4.2.1.2. У закладі освіти забезпечується доступ учасників освітнього процесу, представників місцевої громади до спілкування із керівництвом (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації тощо)

Високий

 

4.2.1.3. Керівництво закладу вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних заходів реагування

Достатній

 

4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу освіти/інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах тощо)

Достатній

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

   

4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

4.3.1.1. У закладі освіти укомплектовано кадровий склад (наявність/відсутність вакансій)

Достатній

 

4.3.1.2. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за фахом (мають відповідну освіту
та/або професійну кваліфікацію)

Високий

 

4.3.2. Керівництво закладу освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

4.3.2.1. Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників

Потребує покращення

 

4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

4.3.3.1. Керівництво закладу освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних працівників

Високий

 

4.3.3.2. Частка педагогічних працівників, які вважають, що керівництво закладу освіти сприяє їхньому професійному розвиткові

Високий

 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

   

4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

4.4.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються

Високий

 

4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу

4.4.2.1. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень

Достатній

 

4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

4.4.3.1. Керівництво сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу освіти

Високий

 

4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади

4.4.4.1. Керівництво закладу підтримує освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проекти, заходи тощо)

Високий

 

4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам

4.4.5.1. Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу

Високий

 

4.4.5.2. У розкладі навчальних занять забезпечено розподіл навчального навантаження з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти

Достатній

 

4.4.5.3. Розклад навчальних занять у закладі освіти сформований відповідно до освітньої програми

Високий

 

4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

4.4.6.1. Керівництво закладу освіти забезпечує розроблення та затвердження індивідуальних навчальних планів, використання форм організації освітнього процесу відповідно до потреб здобувачів освіти

Достатній

 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

   

4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

4.5.1.1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидіє фактам її порушення

Високий

 

4.5.1.2. Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності

Достатній

 

4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

4.5.2.1. Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

Потребує покращення

 

 

 

Досягнення в освітній діяльності й управлінських процесах закладу (сильні сторони):

 • кабінети початкової школи повністю забезпечені наочно-дидактичним матеріалом та технічними засобами навчання, кожний кабінет має під’єднання до мережі Інтернет;
 • застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників;
 • заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу;
 • здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти та діяльності педагогічних працівників;
 • педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток;
 • на засіданнях педагогічних рад, методичних секцій відбувається обмін досвідом між вчителями;
 • адміністрація школи формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих працівників, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
 • керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції;
 • проводяться моніторинги навчальних досягнень здобувачів освіти для порівняння навчальних досягнень учнів;
 • педагогічними працівниками закладу пройшли відповідне навчання щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • всі педагогічні працівники забезпечені ноутбуками та підключенням до мережі інтернет.
 • організоване інклюзивне навчання в початковій школі;

 

 

Проблеми, що потребують вирішення (слабкі сторони):

 

 • організована співпраця з батьками здобувачів освіти з запитань організації освітнього процесу, забезпечено постійний зворотний зв’язок;
 • шкільна бібліотека здійснює необхідний інформаційний супровід освітнього процесу, частково здійснює пошук і підбір науково-популярної та художньої літератури; простір бібліотеки потребує оновлення;
 • потребує вирішення питання створення ресурсної кімнати (відсутнє приміщення)
 • необхідне покращення організації харчування;
 • вдосконалення системи оцінювання учнів, ширшого впровадження формувального оцінювання;
 • укриття для всіх здобувачів освіти;
 • матеріальна база для учнів з ООП;
 • участь педагогічних працівників в інноваційній роботі, створення власних освітніх ресурсів;
 • потребує покращення впровадження в закладі експертної діяльності (розробники та експерти тестових завдань, експертиза підручників, навчальних програм, участь у сертифікації вчителів).

 

 

 

Унесення змін до стратегії розвитку закладу освіти (за потреби):

 • стратегія розвитку закладу має реалізовуватися через систему планування; основою такої системи планування є річний план, розроблений відповідно до стратегії розвитку та освітньої програми, що визначає інші напрями діяльності розвитку закладу освіти,;

 

 • Визначення шляхів удосконалення освітніх та управлінських процесів:
 • поліпшити моніторинг виконання поставлених цілей і завдань, формувати відносини довіри, прозорості дотримання етичних норм, ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку;
 • слід приділити особливу увагу зміні річного плану відповідно до стратегії розвитку та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • організувати освітній процес на засадах людиноцентризму, приймати управлінські рішення на основі конструктивної співпраці, взаємодії закладу з місцевою громадою, політики академічної доброчесності.

 

 

 • Визначення заходів для функціонування системи, підвищення якості освітньої діяльності та подальшого розвитку закладу:
 • ефективно планувати педагогічну діяльність, використовувати сучасні освітні підходи до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, постійно підвищувати професійну компетентність та майстерність, співпрацювати зі здобувачами освіти, їх батьками, організовувати педагогічну діяльність та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;
 • забезпечити підтримку адміністрацією закладу освітніх та громадських ініціатив учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу та участь у житті місцевої громади;
 • спланувати механізм залучення додаткових коштів для здійснення таких ідей та пропозицій.
 • в закладі освіти забезпечити наявність психолога, логопеда, дефектолога;
 

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

групової онлайн-діагностики учнів 1-4-их класів

Дата  (терміни) проведення: 27.02.2023 р. - 13.03.2023 р.

Мета діагностики: виявлення рівня обізнаності учнів щодо питань, пов’язаних з їхнім ставленням до школи .

Діагностичний інструментарій: анкетування « Моє ставлення до школи »

Загальна кількість респондентів: 50 учнів

Вік: від 6 до 10 років

         В тестуванні прийняли участь 50 учнів, що складає 79% від загальної кількості здобувачів освіти, що навчаються в 1-4-их класах. Аналіз результатів  відповідей респондентів на кожне запитання подано у вигляді 

       Учні добре знають:

 • чому вони ходять до школи; що їм не подобається у школі; що їм заважає вчитися;
 • що вони вважають найважливішим у школі; як вони оцінюють своє ставлення до навчання;  що в школі для них цікавіше (крім уроків);який  предмет найцікавіший;
 • який урок люблять; до кого (з друзів, батьків, учителів)ти звернувся б в найскрутнішу хвилину, з ким би  поділився своїми таємницями.

Анкета «Моє ставлення до школи та самого себе»

1. Чому ти ходиш до школи?

 • а) подобається вчиться;
 • б) тому, що всі люди мають учитися;
 • в) хочу розвивати свої навички;
 • г) хочу одержувати нову інформацію;
 • д) цього вимагають батьки;
 • е) тому, що тут учаться мої друзі;
 • ж)подобається одержувати гарні оцінки;
 • з) тому, що від цього залежить моє майбутнє.

2. Що тобі не подобається у школі?

 • а) домашні завдання;
 • б) нецікаві уроки;
 • в) ставлення вчителів;
 • г) Ставлення класу;
 • д) відсутність можливості бути самостійним;
  е) непотрібні предмети;
 • ж) нецікава позакласна робота.

3. Що тобі заважає вчитися?

 • а) Відсутність практичних завдань;
 • б) терпіння;
 • в) часу;
 • г) умов для роботи.

4. Як ти оцінюєш своє ставлення до навчання?

 • а) Відмінно;
 • б) добре;
 • в) задовільно;
 • г) незадовільно;

5.Що ти вважаєш найважливішим у школі?

6.Що в школі для тебе найцікавіше (крім уроків)?

7.Який предмет для тебе найцікавіший ? Чому?

8.Який урок ти не любиш?

      9.До кого (з друзів,батьків,учителів) ти звернувся б  в найскрутнішу хвилину, з ким би поділився своїми таємницями?

1кл

13учн.

2кл

11учн.

3кл

12учн.

4кл

14учн.

Примітка

1.

 

 

 

 

А) 9

10

6

7

 

Б) 4

9

5

3

 

В)

10

4

2

 

 

 

 

 

 

Д)

2

 

2

 

2

 

 

 

 

А) 13

4

1

1

 

Г)

8

7

8

 

Ж)

 

4

5

 

3

 

 

 

 

Б) 13

8

6

6

 

В)

3

4

3

 

Г)

 

2

5

 

4

 

 

 

 

А) 6

2

5

 

 

Б) 4

7

6

 

 

В) 2

2

1

 

 

Г) 2

 

 

 

 

5

Навчатися

знання

 

 

6

гратися

свята

 

 

7

Матем.

Укр.мова

Фізвих.

 

8

англійська

фізвих

 

 

9 Друзі  5

Батьки 7

Вчителі 1

4

8

1

2

6

4

7

7

1

 

Чому вони ходять до школи :

Подобається вчитися – 32 уч.

Тому що всі люди мають учитися – 21 уч.

Хочу розвивати свої навички – 16 уч.

Цього вимагають батьки – 4 уч.

Що їм не подобається у школі:

Домашні завдання – 19 уч.

Ставлення класу  - 23 уч.

Нецікава позакласна робота – 9 уч.

Що їм заважає вчитися :

Терпіння – 33 уч.

Часу – 10 уч.

Умов для роботи – 7 уч.

Як ти оцінюєш ставлення до навчання:

Відмінно – 13 уч.

Добре – 17 уч

Задовільно – 5 уч

Незадовільно – 2 уч.

     Більше різняться відповіді на питання щодо предметів, які їм найцікавіші та про уроки, які не полюбляють.

        На питання до кого (з друзів, батьків, учителів) ти звернувся б в найскрутнішу хвилину, з ким би ти поділився своїми таємницями ?

Висновки: більшість респондентів, які брали участь у анкетуванні, показали високий  рівень обізнаності  щодо їх ставлення до школи.

 

 

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь

100%

категорично не погоджуюсь

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

75%

Фото без опису Фото без описуСамооцінювання вчителів початкової ланки

 

 

 

 

 

 1. При плануванні та організації освітнього процесу постійно дотримуюсь вимог законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Планую різні види діяльності, що спрямовані на краще засвоєння матеріалу та розвиток життєвих компетентностей

 

 1. Готуючись до занять, підбираю навчальний матеріал із урахуванням особливостей освітніх галузей, аналізую його зміст та прогнозую сприйняття учнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розраховую (під час планування) часові рамки для кожного виду діяльності та гнучко дотримуюсь їх, передбачаючи можливості для моніторингу та зворотного зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Дотримуюсь вимог освітньої програми, враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів

 

 

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

75%

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

75%

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

 1. Систематично формую в учнів уміння працювати з різними видами та джерелами інформації, розкриваючи принципи академічної доброчесності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Постійно встановлюю зв'язок нової теми з попередніми і наступними темами та даю можливість учням самостійно ставити запитання і вирішувати завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Систематично демонструю учням можливості використання отриманих знань на практиці

4 ответа

 

 

 

 

50%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

50%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

50%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь

100%

категорично не погоджуюсь

Фото без опису

 

 

 

50%

 

 1. 25%

  25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  50%

  25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  75%

  25%

  25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  50%

  Фото без опису Фото без описуОпрацьовую різні джерела науково- педагогічної інформації(паперові та електронні), впроваджуючи в практику доцільні новації та сучасні методики

4 ответа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Добираю матеріал до навчальних занять із урахуванням рівнів досягнень учнів та їх індивідуальних особливостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вмію адаптувати освітню програму відповідно до можливостей та інтересів дітей

 

 

 

 1. Володію методами та прийомами активізації навчальної діяльності учнів, використовую їх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Досягаю якісних результатів учіння учнів завдяки дотриманню балансу між активними, пасивними та інтерактивними видами навчання у різних формах взаємодії(парах, мікрогрупах, групах)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Застосовую різні види та технології оцінювання навчальних досягнень учнів(зокрема дітей з ООП)

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

75%

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

75%

Фото без опису

 

 

75%

 

 1. 25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  75%

  25%

  50%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  25%

  25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  75%

  Фото без опису Фото без описуФормую і розвиваю в учнів навички самооцінювання і взаємооцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розробляю критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із урахуванням їх вікових особливостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розробляю з учнями критерії оцінювання їхньої роботи на занятті

 

 

 

 1. Для розвитку мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів систематично використовую завдання різного змісту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розкриваю можливість життєвих компетентностей для формування і розвитку мотивації та інтересу до набуття нових знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Дотримуюсь вимог безпеки життєдіяльності, правил санітарії та гігієни під час створення та облаштування психологічно комфортного освітнього середовища

 

 

 

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь

100%

категорично не погоджуюсь

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь

100%

категорично не погоджуюсь

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

 1. Організовую освітні осередки з доступними матеріалами, що відповідають рівню розвитку дітей та стимулюють їх до навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Знаю вимоги до формуванняформую для кожного учня добірку його власних робіт(портфоліо), які відображають індивідуальний розвиток та прогрес у навчанні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Добираю і застосовую в освітньому середовищі навчальні матеріали, відповідно до інтересів та потреб дітей

 

 

 

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь

100%

категорично не погоджуюсь

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

75%

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

 1. 50%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  50%

  25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  75%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь

  100%

  категорично не погоджуюсь

  Фото без опису Фото без описуЗнаю особливості змістового наповнення освітнього середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Спостерігаю за поведінкою учнів у класі, проводжу заходи щодо запобігання і протидії булінгу(цькуванню)дискримінації серед учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. У професійній діяльності звертаю увагу на національно- патріотичне виховання(проводжу заходи, бесіди, екскурсії)

 

 

 1. Створюю умови для формуваннявиховання емоційного інтелекту здобувачів освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Формую в учнів уміння позитивно вирішувати конфлікти, досягати компромісу, висловлювати власну думку та поважати інших

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Співпрацюю з профільними фахівцями з питань необхідності діагностики та розробки індивідуальної програми розвитку

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь

100%

категорично не погоджуюсь

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь

100%

категорично не погоджуюсь

Фото без опису

 

 

75%

 

 1. 75%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  25%

  50%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  50%

  25%

  25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  50%

  Фото без опису Фото без описуРозробляю проекти та творчі завдання різної складності для задоволення потреб та розвитку здібностей дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розвиваю в учнів ініціативу, самостійність, відповідальність та лідерські якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Добре обізнаний(-а) з методиками, здатний (-а) визначити та долати індивідуальні труднощі, які виникають в учнів під час навчання

 

 

 1. Постійно інформую батьків ( осіб, які їх замінюють) про навчальні досягнення учнів, їх поведінку та розвиток, систематично надаю їм поради й рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Систематично залучаю батьків ( осіб, які їх замінюють) до участі у виховних заходах та громадськихсоціальних проєктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Постійно співпрацюю з іншими вчителями для підвищення власної та їхньої педагогічної майстерності

 

 

 

 

 

25%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

75%

75%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

25%

Фото без опису

 

 

75%

 

 1. Володію інформацією про діяльність професійних спільнот та беру активну участь у їх роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Створюю освітні ресурси з використанням інформаційних технологій та системно наповнюю їх відповідним контентом навчального чи методичного спрямування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Постійно використовую інформаційні, інфомедійні та цифрові технології в освітньому процесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

25%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

50%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

25%

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь

100%

категорично не погоджуюсь

Фото без опису

 

 

25%

 

 1. Висвітлюю власні напрацювання та результати роботи в різних формах ( професійне портфоліо, авторський сайт, блог, публікації в часописах тощо) та систематично їх доповнюю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Беру участь у семінарах, тренінгах, майстер- класах, науково-практичних конференціях, вебінарах, роботі творчих груп із професійних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Знаю види, форми та способи професійного навчання та особистісного розвитку

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

цілком погоджуюсь скоріше погоджуюсь 5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

 

25%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

75%

50%

цілком погоджуюсь

скоріше погоджуюсь

5050

скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

25%

25%

Фото без опису

 

 

75%

 

 1. 50%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  50%

  25%

  25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  50%

  25%

  цілком погоджуюсь

  скоріше погоджуюсь

  5050

  скоріше не погоджуюсь категорично не погоджуюсь

  75%

  Фото без опису Фото без описуКерую власними емоціями та зберігаю психологічну рівновагу в різних непередбачуваних ситуаціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Маю досвід участі у різних міжнароднихвсеукраїнських

регіональних проєктахпрограмах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Здатний (-а) до об'єктивного самооцінювання

 

 1. 100%

  Алгоритм розроблений, усі

  педагогічні працівники дотримуються його у разі н

  Алгоритм розроблений, але ви з ним неознайомлений (- а)

  Алгоритм розроблений, але я ним не користуюся навіть за потреби

  Не володію інформацією

  100%

  Правила поведінки

  розроблені та учасники освітнього процесу дотриму

  Правила поведінки розроблені, учасники освітнього процесу ознайо

  Правила поведінки розроблені, учасники освітн

  у закладі відсутні правила поведінки

  Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису Фото без опису Фото без описуВ закладі освіти розроблений алгоритм у разі нещасного випадку із учасниками освітнього процесу? Ви дотримуєтеся його?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. У закладі освіти розроблені правила поведінки та учасники освітнього процесу дотримуються його?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Для оцінювання здобувачів освіти ви використовуєте

(можна вибрати декілька варіантів)

 

Поточне

 

Формувальне

Самооцінювання учнями Взаємне оцінювання

учнями Підсумкове

Інше:

Фото без описуФото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (50 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (75 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (50 %)

 

 

 

0 (0 %)

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

 

Батьківські збори

 

4 (100 %

Індивідуальне

спілкування з батьками

4 (100 %

Не бачу сенсу комунікації      0 (0 %)

з батьками

 

Інше:                               

                                                 0 (0 %)

                                       

0

1

2

3

4

0 ответов

Ответов на этот вопрос пока нет.

48. Які комунікації ви використовуєте з батьками?

 

49. Ви задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі?

 

Цілком задоволений (-а) Переважно задоволений (-а) Переважно незадоволений (-