A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності за 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності

за 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради школи

від 01 липня 2022 р.

(протокол №8)

Відповідно до Законів України «Про освіту» (стаття 41, частини 3 ст.48) та «Про повну загальну середню освіту» (стаття 42), Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16 січня 2020 року № 54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 154/34437, Методики оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО» від 30.11.2020 №1480, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Зорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  Зорівської сільської ради та з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у школі, постійного підвищення якості освітньої діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу у школі було проведено комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямами:

o Освітнє середовище в школі;

o Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

o Педагогічна діяльність;

o Управлінські процеси.

Відповідно до наказу по школі від 12 січня 2022 року № 4 «Про створення робочої і моніторингової груп та проведення комплексного само оцінювання за чотирма напрямками» були створені робочі моніторингові групи, до складу яких увійшли представники педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

Члени робочих груп були ознайомлені з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямами; проведено навчання з членами робочих груп щодо визначення і аналізу відповідного компоненту системи забезпечення якості. Членами груп були підготовлені опитувальні анкети (у googl формах), за якими проведено опитування учасників освітнього процесу (результати опитування подано у Додатку).

Результати анкетування були проаналізовані та підведені підсумки самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності за 2021-2022 навчальний рік.

Результати самооцінювання були подані у вигляді узагальненої таблиці оцінювання критеріїв, індикаторів внутрішньої системи забезпечення якості освіти та розглянуті на засіданнях педагогічної ради.

 

Узагальнена таблиця оцінювання критеріїв, індикаторів внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2021-2022 н.р.

 

Критерії оцінювання

Індикатори оцінювання

Результати оцінювання

 

1.Освітнє середовище закладу освіти

   

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

   

1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці

1.1.1.1. Облаштування території закладу та розташування приміщень є безпечними

Достатній

 

1.1.1.2. У закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму

Достатній

 

1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується раціональне використання приміщень і комплектування класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площі приміщень)

Достатній

 

1.1.1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі) місця для педагогічних працівників та облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу

Достатній

 

1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

1.1.2.1. У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу

Потребує покращення

 

1.1.2.2. Частка навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, майстерень/кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної та актової зал, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми

Потребує покращення

 

1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1.1.3.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

Високий

 

1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки

Достатній

 

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

1.1.4.1. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу

Достатній

 

1.1.4.2. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу освіти діють у встановленому законодавством порядку

Високий

 

1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників

1.1.5.1. Організація харчування у закладі освіти сприяє формуванню культури здорового харчування у здобувачів освіти

Потребує покращення

 

1.1.5.2. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені умовами харчування

Потребує покращення

 

1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

1.1.6.1. У закладі освіти застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет

Достатній

 

1.1.6.2. Учасники освітнього процесу поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання
мережі Інтернет

Достатній

 

1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

1.1.7.1. У закладі освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу

Достатній

 

1.1.7.2. Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності

Достатній

 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

   

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

1.2.1.1. У закладі освіти розроблено план заходів із запобігання та протидії булінгу

Достатній

 

1.2.1.2. У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації

Достатній

 

1.2.1.3. Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

Достатній

 

1.2.1.4. Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти обізнані з ознаками булінгу, іншого насильства та запобігання йому

Достатній

 

1.2.1.5. Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу

Потребує покращення

 

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

1.2.2.1. У закладі освіти оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини

Достатній

 

1.2.2.2. Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти

Достатній

 

1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються прийнятих у закладі освіти правил поведінки

Достатній

 

1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі - керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

1.2.3.1. З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та/або вдома) здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи

Достатній

 

1.2.3.2. Заклад освіти реагує на звернення
про випадки булінгу

Достатній

 

1.2.3.3. Психологічна служба закладу освіти (практичний психолог, соціальний педагог) здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття тощо)

Потребує покращення

 

1.2.3.4. Частка здобувачів освіти (в тому числі із соціально-вразливих груп), які в разі потреби отримують у закладі освіти психолого-соціальну підтримку

Потребує покращення

 

1.2.3.5. Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи

Потребує покращення

 

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

   

1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

1.3.1.1. У закладі освіти забезпечується архітектурна доступність території та будівлі

Потребує покращення

 

1.3.1.2. У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів тощо) і територія (доріжки, ігрові та спортивні майданчики тощо) адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу

Достатній

 

1.3.1.3. У закладі освіти наявні та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб з особливими освітніми потребами (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

Низький

 

1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (у разі потреби)

1.3.2.1. Заклад освіти забезпечений асистентом вчителя, практичним психологом, вчителем-дефектологом, іншими фахівцями для реалізації інклюзивного навчання

Достатній

 

1.3.2.2. У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу

Потребує покращення

 

1.3.2.3. Педагогічні працівники застосовують форми, методи, прийоми роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами

Достатній

 

1.3.2.4. У закладі освіти налагоджено співпрацю педагогічних працівників з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами (створення команди психолого-педагогічного супроводу, розроблення індивідуальної програми розвитку тощо)

Достатній

 

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

1.3.3.1. У закладі освіти індивідуальна програма розвитку розроблена за участі батьків та створені умови для залучення асистента дитини в освітній процес

Достатній

 

1.3.3.2. Заклад освіти співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Достатній

 

1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя

1.3.4.1. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти

Достатній

 

1.3.4.2. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти

Достатній

 

1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо)

1.3.5.1. Простір і ресурси бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру використовуються для індивідуальної, групової, проектної та іншої роботи у рамках освітнього процесу, різних форм комунікації учасників освітнього процесу

Достатній

 

1.3.5.2. Ресурси бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти

Достатній

 

2. Система оцінювання здобувачів освіти

   

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

   

2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

2.1.1.1. У закладі оприлюднено критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

Потребує покращення

 

2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень

Достатній

 

2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання

2.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу

Потребує покращення

 

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним

2.1.3.1. Частка здобувачів освіти, які вважають оцінювання результатів їх навчання у закладі освіти справедливим і об’єктивним

Достатній

 

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

   

2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти

2.2.1.1. У закладі освіти систематично проводяться моніторинги результатів навчання здобувачів освіти

Достатній

 

2.2.1.2. За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, приймаються рішення щодо їх коригування

Потребує покращення

 

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

2.2.2.1. Педагогічні працівники за допомогою оцінювання відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися

Потребує покращення

 

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

   

2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання

2.3.1.1. Педагогічні працівників надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності

Достатній

 

2.3.1.2. Частка здобувачів освіти, які відповідально ставляться до процесу навчання, оволодіння освітньою програмою

Потребує покращення

 

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

2.3.2.1. Педагогічні працівники в системі оцінювання навчальних досягнень використовують прийоми самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

Потребує покращення

 

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

   

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

   

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

3.1.1.1. Частка педагогічних працівників, які використовують календарно-тематичне планування, що відповідає освітній програмі закладу освіти та корегують у разі потреби

Високий

 

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти

3.1.2.1. Частка педагогічних працівників, які використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними вміннями

Достатній

 

3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)

3.1.3.1. Педагогічні працівники беруть участь у розробленні індивідуальних освітніх траєкторій (складають завдання, перевіряють роботи, надають консультації, проводять оцінювання навчальних досягнень тощо) та відстежують їх результативність

Достатній

 

3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)

3.1.4.1. Частка педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

Потребує покращення

 

3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

3.1.5.1. Учителі, які використовують зміст предмету (курсу), інтегрованих змістових ліній для формування суспільних цінностей

Достатній

 

3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

3.1.6.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі

Достатній

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

   

3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

3.2.1.1. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї педагогічної майстерності

Високий

 
 

3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь в інноваційній роботі (розроблення/адаптація, впровадження освітніх технологій, експериментальна робота), ініціюють та/або реалізують освітні проекти

Потребує покращення

 

3.2.2.2. Педагогічні працівники здійснюють експертну діяльність в сфері загальної середньої освіти

Потребує покращення

 

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

   

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

3.3.1.1. Частка здобувачів освіти, які вважають, що їх думка має значення (вислуховується, враховується) в освітньому процесі

Достатній

 

3.3.1.2. Частка педагогічних працівників, які використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти із застосуванням особистісно орієнтованого підходу

Достатній

 

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок

3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти в різних формах

Достатній

 

3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять, наставництво, публікації тощо)

Достатній

 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

   

3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

3.4.1.1. Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності

Достатній

 

3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти

3.4.2.1. Частка педагогічних працівників, які інформують здобувачів освіти про правила дотримання академічної доброчесності

Достатній

 

4. Управлінські процеси закладу освіти

   

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

   

4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

4.1.1.1. Стратегія розвитку закладу освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, територія обслуговування,
формування контингенту здобувачів освіти, обсяг та джерела фінансування тощо), передбачає заходи з підвищення якості освітньої діяльності

Достатній

 

4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку

4.1.2.1. Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію його розвитку

Потребує покращення

 

4.1.2.2. Учасники освітнього процесу залучаються до розроблення річного плану роботи закладу освіти

Достатній

 

4.1.2.3. Керівник та органи управління закладу освіти аналізують реалізацію річного плану роботи та у разі потреби коригують його

Достатній

 

4.1.2.4. Діяльність педагогічної ради закладу освіти спрямовується на реалізацію річного плану роботи та стратегію розвитку закладу

Потребує покращення

 

4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

4.1.3.1. Заклад освіти розробляє та оприлюднює документ, що визначає стратегію (політику) і процедури забезпечення якості освіти

Достатній

 

4.1.3.2. У закладі освіти здійснюється періодичне (не рідше одного разу на рік) само оцінювання якості освітньої діяльності відповідно до розроблених або адаптованих у закладі процедур

Достатній

 

4.1.3.3. Учасники освітнього процесу залучаються до самооцінювання якості освітньої діяльності

Потребує покращення

 

4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання

4.1.4.1. Керівництво закладу освіти вживає заходів для створення належних умов діяльності закладу (зокрема, вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями до засновника, здійснює проектну діяльність тощо)

Потребує покращення

 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

   

4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру

4.2.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ними

Достатній

 

4.2.1.2. У закладі освіти забезпечується доступ учасників освітнього процесу, представників місцевої громади до спілкування із керівництвом (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації тощо)

Достатній

 

4.2.1.3. Керівництво закладу вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідних заходів реагування

Достатній

 

4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу освіти/інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах тощо)

Достатній

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

   

4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

4.3.1.1. У закладі освіти укомплектовано кадровий склад (наявність/відсутність вакансій)

Високий

 

4.3.1.2. Частка педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за фахом (мають відповідну освіту
та/або професійну кваліфікацію)

Достатній

 

4.3.2. Керівництво закладу освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

4.3.2.1. Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників

Потребує покращення

 

4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

4.3.3.1. Керівництво закладу освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних працівників

Достатній

 

4.3.3.2. Частка педагогічних працівників, які вважають, що керівництво закладу освіти сприяє їхньому професійному розвиткові

Достатній

 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

   

4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

4.4.1.1. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються

Достатній

 

4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу

4.4.2.1. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень

Достатній

 

4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

4.4.3.1. Керівництво сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу освіти

Потребує покращення

 

4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади

4.4.4.1. Керівництво закладу підтримує освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проекти, заходи тощо)

Достатній

 

4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам

4.4.5.1. Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу

Достатній

 

4.4.5.2. У розкладі навчальних занять забезпечено розподіл навчального навантаження з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти

Достатній

 

4.4.5.3. Розклад навчальних занять у закладі освіти сформований відповідно до освітньої програми

Достатній

 

4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

4.4.6.1. Керівництво закладу освіти забезпечує розроблення та затвердження індивідуальних навчальних планів, використання форм організації освітнього процесу відповідно до потреб здобувачів освіти

Достатній

 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

   

4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

4.5.1.1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидіє фактам її порушення

Достатній

 

4.5.1.2. Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності

Достатній

 

4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

4.5.2.1. Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

Достатній

 

Досягнення в освітній діяльності й управлінських процесах закладу (сильні сторони):

 • усі навчальні кабінети мають науково-методичне забезпечення, необхідним для реалізації освітньої програми;
 • кабінети початкової школи повністю забезпечені наочно-дидактичним матеріалом та технічними засобами навчання, кожний кабінет має під’єднання до мережі Інтернет;
 • застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників;
 • заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі;
 • здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти та діяльності педагогічних працівників;
 • педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток;
 • на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань відбувається обмін досвідом між вчителями, проходить місячник педагогічної майстерності;
 • організована співпраця з батьками здобувачів освіти з запитань організації освітнього процесу, забезпечено постійний зворотний зв’язок;
 • адміністрація школи формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих працівників, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
 • режим роботи закладу враховує вікові особливості здобувачів освіти, відповідає їхнім освітнім потребам, забезпечує умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу;
 • керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції;
 • проводяться моніторинги навчальних досягнень здобувачів освіти для порівняння навчальних досягнень учнів з різних предметів.
 • педагогічними працівниками закладу пройшли відповідне навчання щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • всі педагогічні працівники забезпечені ноутбуками та підключенням до мережі інтернет.

 

Проблеми, що потребують вирішення (слабкі сторони):

 

 • навчальні кабінети для учнів 5-11 класів потребують нового оформлення та оснащення;
 • шкільна бібліотека здійснює необхідний інформаційний супровід освітнього процесу, частково здійснює пошук і підбір науково-популярної та художньої літератури; простір бібліотеки потребує оновлення;
 • потребує вирішення питання створення ресурсної кімнати (відсутнє приміщення)
 • необхідне покращення організації харчування;
 • вдосконалення системи оцінювання учнів, ширшого впровадження формувального оцінювання;
 • участь педагогічних працівників в інноваційній роботі, створення власних освітніх ресурсів;
 • потребує покращення впровадження в закладі експертної діяльності (розробники та експерти тестових завдань, експертиза підручників, навчальних програм, участь у сертифікації вчителів).

 

Унесення змін до стратегії розвитку закладу освіти (за потреби):

 • стратегія розвитку закладу має реалізовуватися через систему планування; основою такої системи планування є річний план, розроблений відповідно до стратегії розвитку та освітньої програми, що визначає інші напрями діяльності розвитку закладу освіти,;

 

 • Визначення шляхів удосконалення освітніх та управлінських процесів:
 • поліпшити моніторинг виконання поставлених цілей і завдань, формувати відносини довіри, прозорості дотримання етичних норм, ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку;
 • слід приділити особливу увагу зміні річного плану відповідно до стратегії розвитку та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • організувати освітній процес на засадах людиноцентризму, приймати управлінські рішення на основі конструктивної співпраці, взаємодії закладу з місцевою громадою, політики академічної доброчесності.

 

 • Визначення заходів для функціонування системи, підвищення якості освітньої діяльності та подальшого розвитку закладу:
 • ефективно планувати педагогічну діяльність, використовувати сучасні освітні підходи до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, постійно підвищувати професійну компетентність та майстерність, співпрацювати зі здобувачами освіти, їх батьками, організовувати педагогічну діяльність та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;
 • забезпечити підтримку адміністрацією закладу освітніх та громадських ініціатив учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу та участь у житті місцевої громади;
 • спланувати механізм залучення додаткових коштів для здійснення таких ідей та пропозицій.

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Відповіді учнів

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вам подобається перебувати у школі?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вам комфортно в школі?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вас задовольняє розклад занять?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Як ви оцінюєте за 4-бальною шкалою (1- дуже погано ... 4- відмінно). Кількість відповідей: .

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи є харчування, яке пропонує їдальня школи, смачним та корисним?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Інформують Вас вчителі, керівництво школи щодо правил охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи використовується під час навчання та позаурочних заходах :. Кількість відповідей: .

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи почуваєтеся Ви у безпеці, перебуваючи у школі?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи відчуваєте ви в школі булінг/ цькування. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Якщо Ви потерпали від булінгу/цькування у школі, то від кого? (Можна обрати кілька варіантів). Кількість відповідей: 22 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Якщо Ви потерпали від булінгу/цькування у школі, чи були його свідком,  то до кого Ви зверталися за допомогою у закладі освіти? (Можна обрати кілька варіантів). Кількість відповідей: 22 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи допомогло це звернення зупинити булінг/цькування щодо Вас?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У Вашому закладі освіти розроблені правила поведінки? Чи ознайомленні Ви з ними та дотримуєтеся їх?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Інформує Вас заклад, як безпечно користуватися інтернетом?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: З якою метою Ви відвідуєте шкільну бібліотеку? (декілька варіантів). Кількість відповідей: 23 відповіді.

 

 

 

 

Відповіді батьків.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У якому настрої здебільшого іде ваша дитина до школи?. Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: З чим Ви пов'язуєте небажання Вашої дитини йти до школи. Кількість відповідей: 47 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У Вашої дитини виникають проблеми з адаптацією у закладі освіти?. Кількість відповідей: 48 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вам завжди вдається поспілкуватися з керівництвом школи і досягти взаєморозуміння?. Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Оцініть освітнє середовище (1- дуже погано ... 4 - все прекрасно). Кількість відповідей: .

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ваша дитина харчується в шкільній їдальні?. Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Якщо Ваша дитина харчується в шкільній їдальні, то на скільки Ви задоволені харчуванням?. Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Якщо Ви незадоволені харчуванням, то вкажіть причину. Кількість відповідей: 24 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи проводиться з батьками у закладі освіти попередження та зниження дискримінації. Кількість відповідей: .

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Якщо Ви зверталися з приводу випадків булінгу, якою була реакція закладу освіти?. Кількість відповідей: 48 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи ознайомлені Ви з правилами поведінки які прийняті у закладі освіти?. Кількість відповідей: 46 відповідей.

Відповіді педагогічних працівників.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви задоволені мотиваційними заходами які практикуються у навчальному закладі?. Кількість відповідей: 18 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вас задовольняють організація харчування у закладі освіти?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У закладі освіти проводяться навчання/ інструктажі  з охорони праці. безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки у надзвичайний ситуаціях, інструктажі з домедичної допомоги?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У закладі освіти розроблений алгоритм у разі нещасного випадку із учасниками освітнього процесу? Ви дотримуєтесь його?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У закладі освіти реагують на Ваші звернення у випадку булінгу?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У закладі освіти проводяться навчання, просвітницька робота за участі спеціальних служб для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу та запобіганню його прояву?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У  закладі освіти розробленні правила поведінки та учасники освітнього процесу дотримуються його?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Відповіді учнів

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Наскільки Ви погоджуєтеся з такими твердженнями. Кількість відповідей: .

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви отримуєте критерії, критерії та процедури оцінювання навчальних досягнень?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Наскільки вчителі справедливо оцінюють Ваші навчальні досягнення?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Настільки доступно та аргументовано пояснюють виставлення оцінок?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи здійснюєте Ви самооцінювання своєї роботи під час зайнять?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: В яких формах Ви отримуєте зворотній звязок від вчителів щодо вашого навчання?. Кількість відповідей: .

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У школі оцінюють ваші навчальні досягнення з метою:. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання?(декілька варіантів). Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Укажіть твердження, з яким Ви найбільше погоджуєтесь. Кількість відповідей: 23 відповіді.

 

 

 

 

Відповіді батьків.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вчителі справедливо оцінюють досягнення Вашої дитини?. Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви отримуєте інформацію про критерії оцінювання Вашої дитини за навчальними предметами?. Кількість відповідей: 47 відповідей.

Відповіді педагогічних працівників.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Для оцінювання здобувачів освіти Ви використовуєте(можна вибрати декілька варіантів). Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Які критерії Ви використовуєте для оцінювання предмету який викладаєте?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви їх оцінюєте? (декілька відповідей). Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Що Ви робите для того щоб запобігти випадкам порушення академічної доброчесності у здобувачів освіти?(декілька відповідей). Кількість відповідей: 19 відповідей.

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Відповіді учнів

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ваша думка вислуховується і враховується вчителями під час уроків?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Проводяться з Вами бесіди щодо академічної доброчесності(неприпустимість списування, плагіату, посилання на джерела які використовуються). Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У яких формах вчителі і керівництво школи інформують Вас про негативне ставлення до корупції?. Кількість відповідей: 22 відповіді.

Відповіді батьків.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Педагоги закладу освіти забезпечують зворотній зв'язок з Вами?. Кількість відповідей: 48 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: На чию допомогу Ви частіше всього розраховуєте у розв'язанні проблемних питань з вашою дитиною(Можна вибрати кілька відповідей). Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу освіти(декілька Відповідей). Кількість відповідей: 50 відповідей.

 

 

Відповіді педагогічних працівників.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви задоволені мотиваційними заходами які практикуються у навчальному закладі?. Кількість відповідей: 18 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Які джерела/ресурси Ви використовуєте для розробки календарно-тематичного планування. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Яку тематику професійного зростання Ви обрали у продовж останніх 5 років. Кількість відповідей: 17 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: За якими формами відбувалися Ваші підвищення кваліфікації?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У закладі освіти створенні умови для постійного проходження курсів підвищення кваліфікації?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Що перешкоджає вашому професійному розвитку?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вкажіть в який Ви спосіб поширюєте свій професійний досвід?. Кількість відповідей: 17 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Які форми комунікації Ви використовуєте з батьками?. Кількість відповідей: 18 відповідей.

 

 

 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Відповіді учнів

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вам подобається перебувати у школі?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вам комфортно в школі?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Керівництво закладу відкрите та доступне до спілкування. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Розглядає керівництво навчального закладу Ваші звернення?. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи дотримуються Ваші права у школі. Кількість відповідей: 23 відповіді.

https://lh4.googleusercontent.com/ViroYJivlJ52EM7j5aHHNuqOmugUfEePGmsPPPvum8zfDQY4xqKOojmGuzxL7nOclLPHX1jyUxZxUdtw9SnDh0VqtMFWP2F2Zh9L7mI5BBPnqMAH9itk8EApEax0cA2FqUMJQBd9W9X1N8DbDw

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Проводяться з Вами бесіди щодо академічної доброчесності(неприпустимість списування, плагіату, посилання на джерела які використовуються). Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Оберіть питання у яких Ви брали участь. Кількість відповідей: 22 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: В яких ініціативах Ви берете участь(події, заходи тощо). Кількість відповідей: .

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Найчастіше Ви брали участь у вище перерахованих заходах. Кількість відповідей: 23 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Які позаурочні заходи організовуються у школі? (Декілька варіантів). Кількість відповідей: 21 відповідь.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Як Ви отримуєте інформацію про діяльність школи та про події, які відбуваються в ній?(декілька варіантів). Кількість відповідей: 23 відповіді.

 

 

Відповіді батьків.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: З чим Ви пов'язуєте небажання Вашої дитини йти до школи. Кількість відповідей: 47 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Вам завжди вдається поспілкуватися з керівництвом школи і досягти взаєморозуміння?. Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви задоволенні в цілому освітнім процесом у закладі освіти?. Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: На чию допомогу Ви частіше всього розраховуєте у розв'язанні проблемних питань з вашою дитиною(Можна вибрати кілька відповідей). Кількість відповідей: 49 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу освіти(декілька Відповідей). Кількість відповідей: 50 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи порушують Ваші права як учасника освітнього процесу?. Кількість відповідей: 44 відповіді.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Школа враховує думку батьків під час прийняття важливих управлінських рішень?. Кількість відповідей: 47 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Чи вчасно розглядалися Ваші звернення до керівництва школи та вчасно реагували на них?. Кількість відповідей: 47 відповідей.

Відповіді педагогічних працівників.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Ви задоволені мотиваційними заходами які практикуються у навчальному закладі?. Кількість відповідей: 18 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: У закладі освіти створенні умови для постійного проходження курсів підвищення кваліфікації?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Що перешкоджає вашому професійному розвитку?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: На стільки Ви погоджуєтесь з твердженням : керівництво відкрите для спілкування?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Настільки Ви погоджуєтесь з твердженням : Керівництво та педагогічні працівники співпрацюють та забезпечують зворотній зв'язок для їхньої співпраці?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Настільки Ви погоджуєтесь із твердженням : Керівництво враховує пропозиції надані педагогічними працівниками щодо підвищення якості освітнього процесу?. Кількість відповідей: 18 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Настільки Ви погоджуєтесь з твердженням : педагогічні працівники можуть висловлювати свою думку, навіть тоді коли вона не співпадає з думкою керівництва?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Настільки Ви погоджуєтесь з твердженням : права педагогічних працівників дотримуються в закладі освіти. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Настільки Ви погоджуєтесь з твердженням :

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Настільки Ви погоджуєтесь з твердженням : у закладі освіти застосовують заходи, що допомагають педагогічним працівникам адаптуватися до змін умов праці?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Зазначте у розробленні яких документів Ви брали участь?. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Оцініть роботи педагогічної ради. Педагогічна рада функціонує систематично і ефективно, приймає актуальні рішення діяльності закладу, рішення приймається колегіально і демократично. Кількість відповідей: 19 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Оцініть роботи педагогічної ради : Педагогічна рада функціонує систематично, але помітна відсутність активності у педагогічних працівників. Кількість відповідей: 18 відповідей.

Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Оцініть роботи педагогічної ради : Діяльність педагогічної ради заважає системі управлінської діяльності у закладі освіти. Кількість відповідей: 19 відповідей.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь