A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Статут

Дата: 15.12.2020 13:37
Кількість переглядів: 490

Затверджено

Сільський голова Зорівської сільської ради

Гунько Ю.Ф.

 

Дата:             Підпис:

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статут

Зорівської загальноосвітньої школи

 І – ІІІ ступенів  

Зорівської сільської ради

Золотоніського району

Черкаської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Зорівка

Золотоніський район

Черкаська область

Україна

І. Загальні положення.

 

 1. Зорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   Зорівської сільської ради  Золотоніського району Черкаської області – це заклад загальної середньої освіти  І – ІІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян на  загальну середню освіту.
 2. Визнати Зорівську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів   Зорівської сільської ради  Золотоніського району Черкаської області правонаступником Зорівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області. 
 3. Юридична адреса закладу освіти :Черкаська область, Золотоніський район, с.Зорівка, вул. Ростанців 1, тел. 93-4-40, поштовий індекс 19740.
 4. Після державної реєстрації нової редакції Статуту Зорівської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів   Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області попередня редакція втрачає чинність.
 5. Зорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – заклад освіти ) є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, мати рахунки в органах управління Державної казначейської служби України, може мати печатку із зображенням герба, штамп, вивіску зі своєю назвою, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою, може мати самостійний баланс. За своєю організаційно-правовою формою заклад освіти  має статус комунального закладу освіти .
 6. Повна назва: Зорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. Скорочена назва: Зорівська ЗОШ.
 7. Засновником і власником закладу освіти  є територіальна громада  Зорівської сільської ради.
 8. Органом управління закладом освіти  є відділ освіти Зорівської сільської ради.  Орган управління закладом освіти здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.
 9. Заклад освіти  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
 10. Головною метою закладу освіти  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:
 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;підприємливість та фінансова грамотність
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти

11 Головними завданнями закладу освіти  є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості здобувачів освіти, їх здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності;
 • формування засад здорового способу життя;
 • збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

12. Заклад освіти  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

13.Заклад освіти  лад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни

14.У закладі освіти  визначена мова навчання українська.

15.Заклад освіти  має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначити форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (засновником);
 • визначити варіативну частину навчального плану;
 • в установленому порядку розробити і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 • спільно з вищими закладами освіти , науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишити у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

16.У закладі освіти  створюються та функціонують:

 • психологічна і соціальна служба;
 • медична служба;
 •  дитячі об’єднання: гуртки, студії та секції в межах коштів, виділених на утримання закладу;
 • дитячі організації неполітичного і нерелігійного характеру;
 • методичні та творчі об’єднання вчителів та інші організації, діяльність яких не суперечить чинному  законодавству.

17.Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником).

18.Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь