A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Наказ №113 від 07.09.2021 "Про організ0ацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2021-2022 навчальному році"

Дата: 24.09.2021 14:42
Кількість переглядів: 5083

Фото без опису

 

Зорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

 

вул. Ростанців1, с. Зорівка, Золотоніський район, Черкаська область, 19740, тел.  93-4-40

e-mail: zorivka.shkola@gmail.com kод ЄДРПОУ 34323775

 

Від 07.09.2021 № 113

На №____від_______

 

Наказ

 

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2021-2022 навчальному році

 

    Підвищення статусу національної освіти в ХХІ столітті потребує нових підходів і методів роботи з педагогічними кадрами. Методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою вимогою суспільства. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки особистості вчителя – основна мета методичної роботи нашого навчального закладу. Прагнення досягнути поставленої мети зосередило увагу адміністрації, педагогічного колективу протягом 2021-2022 навчального року на основних напрямках діяльності:

 • робота над науково-методичною проблемою: «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя»;
 • удосконалення системи внутрішньошкільної методичної роботи на діагностичній основі.

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадянського виховання.

Дієва система науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальному закладі позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогічних кадрів. Підвищення професійного рівня педагогів – невід’ємна складова післядипломної освіти. В цьому і полягає головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

    Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. Протягом навчального року члени творчої групи скеровували роботу, надавали консультації з різних питань організації роботи над темами МК, самоосвітньої діяльності досвідчених і малодосвідчених педагогів, накопичували матеріал з науково-методичної проблеми.

    Структура методичної роботи з педагогічними працівниками закладу включала :

-         засідання педагогічної ради;

-         засідання методичної ради;

-         4 методичних об’єднань для вчителів різних фахів і класних керівників;

-         психолого-педагогічний семінар;

-         творчу групу;

-         майстер-клас;

-         інструктивно-методичні наради при директорові та його заступнику, для керівників МК, вчителів-предметників;

-         групові та індивідуальні консультації;

 Крім того у системі внутрішньошкільної методичної роботи було використано як групові й колективні, так й індивідуальні форми роботи.

Підвищення професійного рівня педагогів – невід’ємна складова післядипломної освіти. У цьому і полягає головне призначення методичної роботи нашого навчального закладу.

У школі розроблена чітка система перспективного та річного планування підвищення професійного рівня вчителів шляхом проходження ними курсів підвищення кваліфікації на базі ЧОІППО(у 2021 році своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації Бондаренко О.В, Рудь С.В., Розсоха Л.М., Журавльов О.П., Мисенко Є.С., Ткаченко Т.П., Шморгун В.Г.)

      Протягом 2019/2020 навчального року на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» пройшли навчання 4 педагогічних працівників .

Із них:

№ з/п

ПІБ

пед. працівника

Напрямок підвищення кваліфікації

Дата,

№ свідоцтва

1

Розсоха Л.М.

   
   

За освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів ЗЗС, які реалізують компетентісний потенціал технологічної освітньої галузі

 

СК№0213913312966-21 від 19.08.21

2

Рудь С.В.

За освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів ЗЗС, які реалізують компетентісний потенціал технологічної освітньої галузі

СК№0213913312967-21 від 19.08.21

       

3

Журавльов О.П.

За освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів ЗЗС, які реалізують компетентісний потенціал освітньої галузі «Фізична культура»

СК№0213913312794-21 від 13.08.21

4

Шморгун В.Г.

Спеціалізована освітньо-професійна підготовка для асистентів вчителів

ПК№0213913301907-21 від 20.02.21

 

  Для формування методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних  і психолого-педагогічних знань протягом 2020-21 навчального року   педагогічні працівники закладу успішно пройшли онлайн-курси  на платформах онлайн-освіти

№ з/п

ПІБ учителя

On-line курси

Назва

Термін

1.

Андрейко Т.К.

 

EdEra

 

 

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні

Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів

24.01.21

 

 

24.01.21

 

 

24.01.21

2.

Рудь С.В.

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

 

Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів

24.01.21

 

 

24.01.21

 

 

3.

Божко Т.В.

EdEra:

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

 

Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів

24.01.21

 

 

24.01.21

4.

Совайло О.І.

EdEra

 

 

 

 

 

 

 

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

 

Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні

Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів

24.01.21

 

 

24.01.21

 

 

 

24.01.21

5.

Шморгун В.Г.

EdEra

 

Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами

10.01.21

6.

Іванча В.П.

EdEra

 

 

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів

24.01.21

 

 

24.01.21

 

   Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, слухачі курсів презентували інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в школі у період реформування галузі освіти. Це дало змогу сконцентрувати увагу присутніх на особливостях змін на шляху до Нової школи, взяти на замітку нові форми й методи роботи з учнями, удосконалити власні напрацювання, переглянути методичну літературу, визначитися з подальшою роботою. Цьому сприяла самоосвітня робота вчителів. Індивідуальні плани самоосвітньої діяльності були розроблені кожним педагогом і направлялися на підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів.

   Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього.   Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

   З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання.

 Вся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи на засадах перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.   Педагоги мали змогу звітувати перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, буклети та інше.

     АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася вчительська шкільна документація.

Результати атестації 2021 року такі:

-         встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1 учителю (ШморгунВ.Г.),

-       встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - Шепель В.В.(звання «старший учитель»), Андрейко Т.К. (звання «старший учитель»).

   Особлива увага приділяється організації самоосвітньої роботи вчителів, участі їх у різноманітних методичних формах роботи, вивченню, узагальненню та впровадженню елементів досвіду роботи кращих учителів у практичну діяльність та інше.

Кожного року у достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних видань (за рахунок спонсорської допомоги). З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень.  У між курсовий період підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми методичної роботи: педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові консультації, засідання МК. Активними учасниками обласних методичних форм роботи, які проводилися з ініціативи ЧОІППО, стали: вчителі української мови та літератури Ткаченко Т.П. та Шепель В.В., вчитель математики Іванча В.П.

  Деякі вчителі закладу стали учасниками різноманітних вебінарів. Серед них: Полякова І.М., Кулик Я.М., Совайло О.І, Рудь С.В., Іванча В.П. та Бондаренко О.В.

  Колегіальним органом управління закладом освіти була і залишається педагогічна рада. На її засіданнях протягом навчального року поряд із поточними проблемами розглядалися питання, які безпосередньо стосувалися науково-методичної проблеми закладу, а саме:

-         Системний підхід до реалізації науково-методичної проблеми закладу: науково-теоретичний аспект;

-         Атестація – комплексна оцінка кваліфікації, педагогічного професіоналізму й продуктивної діяльності педагогів закладу;

-         Про можливості навчальних предметів щодо формування основних груп компетентностей школярів (в ході вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін);

-         Готовність педагогів навчального закладу ефективно здійснювати здоров’язбережувальну діяльність, формувати культуру здорового способу життя школярів.

   Обговорення визначених питань дало змогу почути думки вчителів щодо вирішення спільних питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для реалізації поставлених завдань.

   Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів.

Методична робота позитивно впливає на результати участі школярів в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів.

  Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина».

  З метою забезпечення належної організації роботи постійно поповнювався банк даних обдарованих учнів, здійснювався психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини за різними видами діяльності; діагностика учнів, яка мала на меті виявляти обдарованих дітей за віковими категоріями, поповнювалися анотовані каталоги літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.

  Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання.

  Отже, система внутрішньошкільної методичної роботи дає можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучає їх до участі у різноманітних методичних заходах, які сприяють підвищенню фахової майстерності та творчого потенціалу вчителів. У всіх цих починаннях провідна роль відводиться методичному кабінету закладу та методичній раді, яка є координатором діяльності різних форм методичної роботи.

НАКАЗУЮ:

 1. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році взяти до відома.
 2. Педагогічному колективу закладу закінчити роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Розвиток життєвих компетентностей учнів шляхом залучення до творчої діяльності».
 3. Методичну роботу в закладі спрямувати на реалізацію таких завдань:

-         залучати учнів і вчителів до дослідницької роботи як вагомого чинника у ході формування компетенцій;

-         застосовувати диференційований підхід при підвищенні фахового рівня педагогів закладу,

-         забезпечити ефективну та результативну діяльність усіх методичних формувань;

-         висвітлювати методичну роботу в закладі на шкільному сайті;

-         поповнювати банк педагогічного досвіду та новітніх педагогічних технологій;

-         активізувати роботу кожного педагога щодо ефективності та результативності досягнень учнів;

-         впроваджувати сучасний зміст роботи у шкільну практику;

-         створювати умови для саморозвитку та самоосвіти педагогів;

-         удосконалювати підготовку педагогічних кадрів у контексті реалізації завдань, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;

-         здійснювати комплексну оцінку професійної діяльності педагогів, які атестуються, та визначати вплив атестації на формування їх творчої особистості;

-         удосконалювати структуру, зміст і форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами на основі моніторингу, діагностування та диференціації;

-         забезпечити глибокий аналіз ефективності навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами, результативності роботи методичних формувань, психолого-педагогічних семінарів, різних форм методичної роботи;

-         посилити увагу до питання обізнаності педагогічних працівників з принципами, методами й формами здійснення інноваційної освітньої та дослідницько-пошукової діяльності.

-         організувати оволодіння прийомами дистанційного навчання (в умовах карантину)

 1. Затвердити такий склад методичної ради закладу:
  • голова методичної ради – Шепель Ю.А., директор закладу, вчитель фізики та інформатики, спеціаліст вищої кв. категорії,
  • заступник голови методичної ради – Божко Т.В., заступник директора, вчитель української мови та  літератури, спеціаліст вищої кв. категорії,
  • секретар методичної ради – Андрейко Т.К., голова профкому, вчитель історії, спеціаліст вищої  кв. категорії, «старший учитель»,

члени методичної ради:

–        Лисенко К.Д., керівник МК вчителів початкових класів, учитель початкових класів, спеціаліст вищої кв. категорії,

–        Ткаченко Т.П., керівник МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кв. категорії, «вчитель-методист»,

–        Іванча В.П. - керівник МК вчителів природничо - математичного циклу предметів, вчитель математики, спеціаліст вищої кв. категорії, «вчитель-методист»,

 1. Затвердити таку структуру методичної роботи в закладі на 2021-2022 навчальний рік для вчителів різних рівнів дидактичних умінь та розвитку творчості, призначивши керівниками різних її форм досвідчених учителів:

Форма методичної

роботи

Керівники

Проблеми, над якими працюють форми методичної роботи

МК вчителів початкових класів

Лисенко К.Д., учитель початкових класів, спеціаліст вищої кв. категорії

«Удосконалення методичної компетеності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій»

ШМК вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Ткаченко Т.П.,  учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кв. категорії, «вчитель-методист»

«Формування ключових і предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін»   

ШМК вчителів природничо - математичного циклу предметів

ІванчаВП., вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, «вчитель-методист»

«Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій»

ШМК класних керівників

та класоводів

Шепель Ю.А. - вчитель фізики та інформатики, спеціаліст вищої кв. категорії

 «Формування ціннісних орієнтирів у навчально-виховному процесі як необхідна умова становлення особистості школяра»

Творча група з питань  організації роботи над  науково-методичною проблемою школи

Божко Т.В., заступник директора з НВР

«Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності»

 1. Адміністрації навчального закладу:

6.1. Забезпечувати системний підхід до роботи над науково-методичною проблемою.

6.2. Сприяти проведенню та активній участі педагогів у методичних заходах обласного рівня.

6.3. Організацію методичної роботи в закладі здійснювати на діагностичній основі.

6.4. Організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження ними курсів підвищення кваліфікації відповідно до замовлення та самоосвітньої діяльності.

6.5. Вивчати вплив методичної роботи на стан викладання базових дисциплін, рівень знань, умінь та практичних навичок учнів, здійснювати організацію проведення моніторингів.

6.6. Сприяти новим формам і методам організації навчально-виховного процесу, направленим на підвищення результативності.

6.7. Ініціювати та організовувати індивідуальну роботу з учителями, які проходять атестацію.

6.8. Сприяти й стимулювати самоосвітню діяльність учителів як засобу розвитку творчої ініціативи, підвищення ефективності й удосконалення педагогічної майстерності вчителів.

6.9. Створювати умови для діяльності індивідуальних, групових і колективних форм методичної роботи

6.10. Виявляти, вивчати, узагальнювати та пропагувати кращий педагогічний досвід учителів закладу шляхом їх участі в різних формах методичної роботи на рівні школи, області, через засоби масової інформації.

6.11.Забезпечувати оптимальне поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курсів, самоосвіти, системи міжкурсових методичних заходів, орієнтуючись на поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності до постійного професійного самовдосконалення.

7. Керівникам методичних об’єднань:

  1. Планування роботи методичного формування здійснювати в контексті єдиної науково-методичної проблеми закладу.
  2. Проводити роботу між засіданнями різних форм методичної роботи, враховуючи диференційований підхід в її організації.
  3. Організувати й провести роботу щодо участі вчителів закладу у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2022» за номінаціями, визначеними МОН України.
  4. Організовувати й проводити епізодичні форми методичної роботи: Місячники, декади.
  5. Проводити консультування:

–  учителів з проблеми «Організація навчально-виховного процесу в умовах впровадження Державних стандартів»;

– учителів різних предметів (за потребою).

7.6. Залучати учнів і вчителів до дослідницької роботи як вагомого чинника у ході формування ключових компетенцій.

8. Провести психолого-педагогічний семінар з проблеми: «Творча майстерність вчителя».

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                 Ю.А. Шепель


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь