Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Анкетування учнів

Дата: 03.06.2022 12:18
Кількість переглядів: 289

Додаток 2

Анкета для учнів

Вам подобається перебувати у школі?

 • Дуже подобається
 • Подобається
 • Не дуже подобається
 • Не подобається

Вам комфортно в школі?

 • Комфортно
 • Цілком комфортно
 • Не дуже комфортно
 • Некомфортно

Вас задовольняє розклад занять?

 • Так, цілком задовольняє
 • Переважно задовольняє
 • Переважно не задовольняє
 • Цілком не задовольняє

Як ви оцінюєте за 4-бальною шкалою (1- дуже погано ... 4- відмінно)

 

 

1

2

3

4

Облаштування території навколо школи

Чистота навчальних кабінетів

Чистота туалетних кабінетів

Чистота їдальні

Чистота спортзалу

Температурний режим у школі

Облаштування території навколо школи

Чистота навчальних кабінетів

Чистота туалетних кабінетів

Чистота їдальні

Чистота спортзалу

Температурний режим у школі

 

 

 

 

Чи є харчування, яке пропонує їдальня школи, смачним та корисним?

 • Так, їжа в їдальні завжди смачна і корисна
 • Як правило, їжа в їдальні смачна і корисна
 • Їжа не смачна
 • Не знаю, бо не харчуюся в шкільні їдальні

Інформують Вас вчителі, керівництво школи щодо правил охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій?

 • Так, постійно, із залученням спеціальних служб (поліція, МЧС тощо)
 • Так, вчителі постійно інформують під час проведення навчальних занять
 • у поодиноких випадках
 • Не інформують взагалі

Чи використовується під час навчання та позаурочних заходах :

Лабораторно-практичні матеріали

Мультимедійні матеріали

Комп'ютерні технології

Інтернет

Візуалізація

Спортивний зал

Спортивний майданчик

Лабораторно-практичні матеріали

Мультимедійні матеріали

Комп'ютерні технології

Інтернет

Візуалізація

Спортивний зал

Спортивний майданчик

 

Постійно

 

Часто

 

Іноді

 

Ніколи

 

Лабораторно-практичні матеріали

Мультимедійні матеріали

Комп'ютерні технології

Інтернет

Візуалізація

Спортивний зал

Спортивний майданчик

Лабораторно-практичні матеріали

Мультимедійні матеріали

Комп'ютерні технології

Інтернет

Візуалізація

Спортивний зал

Спортивний майданчик

 

 

 

 

 

Чи почуваєтеся Ви у безпеці, перебуваючи у школі?

 • Так, мені безпечно
 • Здебільшого так
 • Здебільшого ні
 • Я не почуваюся в безпеці

Чи відчуваєте ви в школі булінг/ цькування

 • не відчуваю, мені комфортно у школі і класі
 • щодо мене були поодинокі випадки агресії або кепкування
 • досить часто відчуваю щодо себе агресію і кепкування, мені психологічно не комфортно
 • постійно відчуваю цькування, я не хочу відвідувати школу

Якщо Ви потерпали від булінгу/цькування у школі, то від кого? (Можна обрати кілька варіантів)

 • Не потерпав від булінгу/цькування
 • Директор
 • Вчителі
 • Однокласники
 • інші учні школи
 • технічний персонал школи
 • батьки інших учнів

Якщо Ви потерпали від булінгу/цькування у школі, чи були його свідком,  то до кого Ви зверталися за допомогою у закладі освіти? (Можна обрати кілька варіантів)

 • Не було потреби звертатися
 • до директора
 • до практичного психолога
 • до заступника директора
 • до класного керівника
 • до педагогів
 • до однокласників
 • до спеціальних служб

Чи допомогло це звернення зупинити булінг/цькування щодо Вас?

 • булінгу не було
 • мені намагалися допомогти, але булінг не припинився
 • мені допомогло частково, булінг припинився на певний час
 • булінг стосовно мене припинився

У Вашому закладі освіти розроблені правила поведінки? Чи ознайомленні Ви з ними та дотримуєтеся їх?

 • Так, правила розробленні оприлюдненні, я їх дотримуюся
 • Так, правила розробленні оприлюдненні, але я їх не дотримуюся
 • Правила не оприлюдненні, але я намагаюся дотримуватися загальних правил поведінки
 • Мені нічого про це невідомо

Інформує Вас заклад, як безпечно користуватися інтернетом?

 • Так, проводяться інформаційні заходи
 • Так, проводяться лише під час уроків інформатики
 • Ні, заходи не проводилися, але я дотримуюся загальних правил безпечного користування інтернетом
 • жодних заходів не проводиться

З якою метою Ви відвідуєте шкільну бібліотеку? (декілька варіантів)

 • Для самопідготовки, консультацій, проектних робіт
 • Відвідую лише для отримання відповідної навчальної літератури та підручників
 • Відвідую підчас виставок учнівських робіт, інших культурних заходів
 • Не користуюся шкільною бібліотекою

Наскільки Ви погоджуєтеся з такими твердженнями

 

 

Так

 

Переважно так

 

Переважно ні

 

Ні

 

Вчителі мене підтримують

Вчителі вірять у мої успіхи

Вчителі поважають мене

На моє прохання вчителі мені допомагають

Вчителі мене підтримують

Вчителі вірять у мої успіхи

Вчителі поважають мене

На моє прохання вчителі мені допомагають

 

 

 

 

 

Ви отримуєте критерії, критерії та процедури оцінювання навчальних досягнень?

 • Так, отримую
 • Так, але тільки у разі звернення до вчителя
 • Ні, не отримую навіть у разі зверненні до вчителя, користуюся загальними джерелами
 • Не отримую

Наскільки вчителі справедливо оцінюють Ваші навчальні досягнення?

 • Оцінюють справедливо
 • у більшості випадків оцінюють справедливо
 • у більшості випадків оцінюють несправедливо
 • оцінюють несправедливо

Настільки доступно та аргументовано пояснюють виставлення оцінок?

 • Вчителі ще до початку  оцінювання пояснюють, за що я можу отримати оцінки
 • Вчителі, у переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, аргументують оцінку на моє прохання
 • Вчителі рідкопояснюють вимоги до оцінювання
 • Вчителі ніколи не пояснюють вимоги до оцінювання

Чи здійснюєте Ви самооцінювання своєї роботи під час зайнять?

 • Так, постійно
 • Здебільшого, так
 • Дуже рідко
 • Ніколи

В яких формах Ви отримуєте зворотній зв’язок від вчителів щодо вашого навчання?

 

 

Від усіх вчителів

 

Від більшості вчителів

 

Від окремих вчителів

 

у поодиноких випадках

 

Аргументація виставлених оцінок

 

 

 

 

Аналіз допущених помилок

 

 

 

 

Визначення шляхів покращення результатів навчання

 

 

 

 

Заохочення до подальшого навчання

 

 

 

 

Аргументація виставлених оцінок

 

 

 

 

Аналіз допущених помилок

 

 

 

 

Визначення шляхів покращення результатів навчання

 

 

 

 

Заохочення до подальшого навчання

 

 

 

 

 

У школі оцінюють ваші навчальні досягнення з метою:

 • відстеження вашого індивідуального прогресу
 • Визначення Вашого рівня знань, умінь і навичок
 • Для відтворення матеріалу підручника
 • мені не відомо з якою метою
 • оцінка використовується як інструмент покарання

Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання?(декілька варіантів)

 • виключно від моєї праці і наполегливості
 • від моєї праці та батьків, які мені допомагають
 • від рівня викладання
 • від більш поблажливого ставлення вчителів
 • від моїх однокласників, які мені допомагають
 • від погодніх умов
 • від обладнання та інтер'єру школи
 • від об'єктивного/необ'єктивного оцінювання

Укажіть твердження, з яким Ви найбільше погоджуєтесь

 • Я відповідально ставлюся до навчання, усвідомлюю його важливість у подальшому житті
 • Я відповідально ставлюся до навчання, але не знаю де його застосувати у подальшому житті
 • Освітній процес у моїй школу не сприяє відповідальному ставленню до навчання
 • Вважаю, що школа не готує випускника до подальшого життя

Ваша думка вислуховується і враховується вчителями під час уроків?

 • Так, завжди і в повній мірі враховується
 • враховується з окремих предметів
 • більшість вчителів нав'язують свою думку як єдину правильну
 • у школі думка учнів не враховується

Проводяться з Вами бесіди щодо академічної доброчесності(неприпустимість списування, плагіату, посилання на джерела які використовуються)

 • так, регулярно проводяться
 • так, але нерегулярно
 • тільки на початку навчального року
 • подібні заходи не проводилися
 • не розумію про що йде мова

У яких формах вчителі і керівництво школи інформують Вас про негативне ставлення до корупції?

 • уроки
 • позаурочні заходи
 • бесіди
 • бесіди із запрошенням гостей
 • через електронні ресурси
 • через індивідуальну роботу
 • практично неінформують

Керівництво закладу відкрите та доступне до спілкування

 • Так
 • Переважно так
 • Переважно ні
 • Ні

Розглядає керівництво навчального закладу Ваші звернення?

 • так, звернення приймаються та розглядаються
 • так, звернення приймаються, але тільки частина розглядається
 • у школі не практикується розгляд звернень
 • мені нічого не відомо про можливість звернення до керівництва

Чи дотримуються Ваші права у школі

 • Так
 • Переважно так
 • Переважно ні
 • Ні

Якщо Ваші права порушуються, то які і в чому це проявляється?

Ваша відповідь

Оберіть питання у яких Ви брали участь

 • оформлення та дизайн класної кімнати
 • визначення профілю навчання
 • визначення курсів за вибором
 • режим роботи школи
 • тематика гуртків
 • дозвілля
 • моя думка не враховувалася

В яких ініціативах Ви берете участь(події, заходи тощо)

 

 

Постійно

Часто

Іноді

Ніколи

Які організуються в класі

 

 

 

 

Які стосуються всієї школи

 

 

 

 

Ініціативи на рівні громади, району

 

 

 

 

Які організуються в класі

 

 

 

 

Які стосуються всієї школи

 

 

 

 

Ініціативи на рівні громади, району

 

 

 

 

 

Найчастіше Ви брали участь у вище перерахованих заходах

 • За власною ініціативою
 • за ініціативи однокласників
 • з ініціативи класного керівника
 • з ініціативи керівництва школи
 • за проханням

Які позаурочні заходи організовуються у школі? (Декілька варіантів)

 • екскурсії
 • майстер-класи
 • пікніки на природі
 • походи в кіно
 • спортивні свята
 • відвідування виставок, музеїв

Як Ви отримуєте інформацію про діяльність школи та про події, які відбуваються в ній?(декілька варіантів)

 • від класного керівника
 • з інформаційних стендів у школі
 • з сайту школи
 • з спільноти у соціальній мережі
 • з інтерактивної інтернет-платформи
 • важко отримати інформацію
 • мене це не цікавить
 • інформація мені не доступна

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь