Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

№74 від 31.08.2022 "Про створення та організацію роботи психолого-педагогічної команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами"

Дата: 15.09.2022 15:33
Кількість переглядів: 759

 

Зорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

 

вул. Ростанців1, с. Зорівка, Золотоніський район, Черкаська область, 19740, тел.  93-4-40

e-mail: zorivka.shkola@gmail.com код ЄДРПОУ 34323775

 

Від 31.08.2022 №74

На № ________ від  ______

 

 

НАКАЗ

 

Про створення та організацію роботи психолого-педагогічної  команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами

 

            На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити команду психолого-педагогічного супроводу для дитини  з особливими освітніми потребами Прокопова С.М., який здобуває освіту в умовах інклюзивного навчання у такому складі:

 1. клас

1. Божко Т.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи;

2. Полякова І.М. - класовод;

3. Кулик Я.М.- вчитель англійської мови;

4. Шморгун В.Г. - асистент вчителя;

5. Рибак  Ю.О. - практичний психолог, логопед ;

6. Мисенко Є.С. – педагог-організатор;

7. Ряболус Н.П. - соціальний педагог;

8. Прокопова М.М. - законний представник дитини з ООП;

9. Трава В.О. - медична сестра;

10. Вощук О.П. – фахівець – консультант ІРЦ (за згодою).

 

2. Команді супроводу діяти згідно з такими принципами:

 • повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
 • дотримання інтересів дитини з OOП, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього
 • процесу та розробки IПP;
 • конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • міжвідомча співпраця.

3. Команда супроводу виконує такі завдання:

 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
 • розроблення ІПР для  дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;
 • створення належних умов для інтеграції дитини з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з ООП.

4. Розподілити основні функції між учасниками Команди супроводу таким чином:

4.1. Божко Т.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи:

 • формування складу Команди супроводу;
 • призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;
 • організація роботи Команди супроводу;
 • контроль за виконанням висновку ІРЦ;
 • залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-
 • педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;
 • контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;
 • розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • залучення батьків дитини (законного представника Прокопової Марини) з ООП до розроблення і погодження ІПР;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР.

4.2. Рибак Ю.О –  психолог, логопед:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP¹;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі;
 • діагностична діяльність, складання індивідуальних корекційно-компенсаторнихпланів роботи з дитиною, корекційна робота з виправлення порушень мовлення;
 • надання порад, консультацій  батькам,залучення родини до корекційного  процесу,пошуку шляхів  його вдосконалення;
 • визначення динаміки розвитку дитини.

4.3. Ряболус Н.П. - соціальний педагог:

 • соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;
 • виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 • вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
 • соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
 • інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;
 • надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;
 • захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів у відповідних органах та службах.

4.4. Полякова І.М. - вчитель початкових класів, вчителі предметники (згідно з тижневим навантаженням):

 • забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти та індивідуального освітнього плану в закладі дошкільної освіти;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня Досягнення кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;
 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

4.5. Шморгун ВГ. - асистент вчителя:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти);
 • адаптація освітнього середовища; навчальних Матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

4.6. Батьки дитини з ООП (законний представник Прокопова Марина):

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);
 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

4.7. Трава В.О.  – медична сестра:

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;
 • за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.

4.8. Мисенко Є.О.-педагог-організатор:

-  сприяє залученню дитини з ООП до  позаурочної навчально-виховної роботи в школі,до участі в роботі дитячих  організацій у відповідності із віковими інтересами;

- створює сприятливі безпечні умови для реалізації інтересів і потреб учня, для його розвитку,цікавого  і корисного проведення вільного часу;

- надає консультативну допомогу батькам.

5. Призначити керівником Команди супроводу дітей з ООП заступника директора з навчально-виховної роботи Божко Т.В., покласти на неї відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками, організацію діяльності відповідно до  Положення про психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 08.06.2018 № 609

6. Затвердити такий порядок роботи Команди супроводу, який здійснюється в межах основного робочого часу працівників:

 • проведення засідань її учасників, які проводиться не менше трьох разів протягом. навчального року;
 • скликання (за потреби) позачергових засідань;
 • прийняття рішення засідань Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу);
 • оформлення протоколом рішень засідань Команди супроводу, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

7. Секретарем  Команди супроводу призначити Шморгун Валентину.

8. Практичному психологу та логопеду організувати надання психолога-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу та ІПР погоджувати із законним представником дитини і подавати на затвердження директору школи.

9. Команді супроводу переглядати ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби  частіше).

10. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляти індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в школі.

11. Команді супроводу визначити способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

12. Надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

13. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команді супроводу звертатися до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

14. Команді супроводу формувати та узгоджувати з батьками (законним представником Прокоповою Мариною) розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

15. Директору школи (за потреби) укладати угоди про співпрацю зі спеціальними ЗНЗ щодо залучення фахівців для реалізації корекційно-розвиткової складової.

16. Здійснити комплексний аналіз результатів корекційної роботи з учнями з ООП за навчальний рік (один раз на семестр).

17.  Команді психолого-педагогічної супроводу дитини з особливими освітніми потребами в своїй роботі керуватися Положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти, яке затверджене наказом  по Зорівській ЗОШ І-ІІІст. від 26.01.2021 № 8.

18. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор                                                                    Юрій ШЕПЕЛЬ

 

З наказом ознайомлені:

_______________ Тетяна БОЖКО

_______________ Ірина ПОЛЯКОВА

_______________ Яна КУЛИК

_______________ Валентина ШМОРГУН

_______________ Євгенія МИСЕНКО

_______________ Надія РЯБОЛУС

_______________ Віта ТРАВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь