Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Річний план роботи на 2022-2023 навчальний рік (І частина)

Дата: 09.11.2022 12:19
Кількість переглядів: 2778

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по закладу  

 від 31 серпня 202265

 

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою закладу

 протокол   від 30 серпня 2022 № 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради  Золотоніського району Черкаської області

на 2022-2023 навчальний рік

 

 

 

 

                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

 

1.

Аналіз роботи за 2021 -  2022 навчальний рік

 

2.

Освітнє середовище закладу освіти

 

2.1.

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці

 

2.1.1.

Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

 

2.1.2.

Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази школи

 

2.1.3.

Забезпечення вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

 

 2.1.3.1.

Охорона праці у закладі освіти

 

2.1.3.2.

Безпека життєдіяльності здобувачів освіти

 

2.1.3.2.1.

Заходи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму

 

2.1.3.2.2.

Заходи щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку здобувачів освіти

 

2.1.3.2.3.

Заходи щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти

 

2.1.3.2.4.

Заходи щодо організації харчування здобувачів освіти

 

2.1.3.2.5.

Заходи щодо створення умов для формування безпечної поведінки в Інтернеті та використання мережі Інтернет

 

2.1.3.3.

Пожежна безпека в закладі освіти

 

2.1.3.4.

Цивільний захист

 

2.1.3.5.

Адаптація та інтеграція здобувачів освіти до освітнього процесу, професійна адаптація працівників

 

2.1.3.5.1.

Заходи щодо адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу

 

2.1.3.5.2.

Заходи щодо адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності

 

2.2.

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

2.2.1.

Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу в закладі.

 

2.2.2.

Заходи щодо формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізації підходу, заснованого на правах людини

 

2.2.3.

Заходи щодо забезпечення відвідування занять здобувачами освіти

 

2.2.4.

Психологічна служба закладу освіти

 

2.2.4.1.

Психодіагностична робота

 

2.2.4.2.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

2.2.4.3.

Консультаційна робота

 

2.2.4.4.

Психологічна просвіта

 

2.2.4.5.

Організаційно-методична робота

 

2.2.4.6.

Звязки з громадськістю

 

2.2.5.

Соціальний захист здобувачів освіти

 

2.2.5.1.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу

 

2.2.5.2.

Заходи щодо охоплення навчанням дітей мікрорайону школи

 

2.2.5.3.

Робота з організації працевлаштування випускників

 

2.2.5.4.

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій

 

2.2.5.5.

Заходи щодо правової освіти здобувачів освіти

 

2.2.5.6.

Заходи шкільної ради профілактики щодо превентивного виховання учнів

 

2.3.

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

 

2.3.1.

Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами

 

2.3.2.

Організація індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами

 

2.3.3.

Заходи щодо формування навичок здорового способу життя

 

2.3.4.

Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу

 

3.

Система оцінювання здобувачів освіти

 

3.1.

План-графік здійснення моніторингу організації освітнього процесу

 

3.2.

План-графік проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації школи

 

4.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

 

4.1.

Організація методичної роботи педагогічних працівників

 

4.1.1.

Організація роботи методичної ради закладу освіти

 

4.1.2.

Організація роботи методичного кабінету закладу освіти

 

4.1.3.

Організація роботи методичних обєднань закладу освіти

 

4.1.4.

Організація роботи з атестації педагогічних працівників

 

4.1.5.

Організація діяльності творчих груп педагогів (методичних студій)

 

4.1.6.

Організація роботи з атестації педагогічних працівників

 

4.1.6.1.

Перспективний план-графік атестації педагогічних працівників

 

4.1.6.2.

Перспективний план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

4.2.

Організація роботи з обдарованими і здібними учнями

 

4.3.

Виховний процес у закладі освіти

 

5.

Управлінські процеси закладу освіти

 

5.1.

Контрольно-аналітична діяльність

 

5.1.1.

Циклограма внутрішньошкільного контролю

 

5.1.2.

Перспективний план моніторингу викладання навчальних предметів

 

5.1.3.

Моніторинг викладання предметів

 

5.1.4.

Здійснення тематичного контролю

 

5.1.5.

Здійснення класно- узагальнюючого контролю

 

5.1.6.

Оглядовий контроль

 

5.1.7.

Здійснення персонального контролю

 

5.2.

Тематика засідань дорадчих колегіальних органів

 

5.3.

Накази директора школи

 

5.4.1.

Кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

 

5.4.2.

Соціальний захист працівників

 

5.5.

Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму

 

5.5.1.

Розвиток громадського самоврядування

 

5.5.2.

Робота органів учнівського самоврядування

 

5.5.3.

Робота з батьківською громадськістю

 

5.5.4.

Освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу

 

5.6.

Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О З Д І Л    І

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Робота Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2021 - 2022 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»,постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»,створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти.

У 2021 - 2022 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією науково-методичної проблеми:Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій, розвиток особистості вчителя й учня в умовах розбудови Нової української школи» та виховної проблеми: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

 

Мережа класів та контингент учнів

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

На початку 2021 - 2022 навчального року у школі було відкрито 11 класів. Мова навчання – українська. Упродовж року із школи вибула  1 учинця у зв’язку зі зміною місця проживання, прибула 1 учнениця. Кількість учнів на кінець навчального року становила - 184 учні.

Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України,  ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей   шкільного віку та учнів», керуючись п.п.3.6. ч.1ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради Харківської області від 18.02.2020 № 70 «Про ведення обліку дітей   дошкільного, шкільного віку  та учнів на 2020/2021 навчальний рік», вчителями школи було проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування закладу. 

Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:

 • складено список дітей  майбутніх першокласників на  2021 - 2022 навчальний рік;
 • складено та подано до гуманітарного відділу статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування школи;
 • складено та подано до гуманітарного відділу статистичний звіт Форма № 77-РВК;
 • перевірено списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах освіти для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

Станом на 05.09.2021 кількість дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи становила  184 учні. Із них підлягають навчанню –  184 учні і  всі охоплені навчанням .

Випускників 9 класу – 9 чол.

З них охоплені навчанням – 9 чол.:

ЗОШ – 7  чол.

Професійний ліцей  – 2 чол.

Перспективою на 2022 - 2023 навчальний рік контингент майбутніх першокласників складатиме 16 дітей.

З майбутніх першокласників охоплені організованим вихованням (ДНЗ  ) –  14 чол. Не охоплені організованим вихованням –2 чол.

 

Стан працевлаштування випускників

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х та 11-го класів, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була запланована робота з учнями так і з батьками:

 • школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;
 • під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;
 • удосконалено співпрацю з центром зайнятості населення (створено банк даних випускників 9,11  класів за минулий навчальний рік);
 • працювали з випускниками з метою залучення до навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та подальшим працевлаштуванням;
 • згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8-10 класів у 2021 - 2022 навчальному році з жовтня по травень взяли участь у профорієнтаційних заняттях щодо підвищення престижу професій, необхідних на ринку праці;
 • на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:
  • використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;
  • складати резюме і листи до роботодавців, об’яви про пошук роботи;
  • спілкуватися з роботодавцем,
  • оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та прийому на роботу;
  • підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;
 • здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю;
 • класні керівники обговорювали з батьками на класних зборах нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу.

Учні 9 та 11 класів відвідали заходи День відкритих дверей у закладах освіти (онлайн, віртуальні екскурсії).

В школі робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, в наявності документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників

 

Працевлаштування випускників 9 класів

 

Кіль-кість випускників

Продовжують отримувати освіту

Не навча-ються

З них

ВНЗ

І-ІІ р.акр.

ЦПО

10кл. загальноосвітні навчальні заклади

10 кл. вечірньої школи

Працевлаштовано

Не працюють, не навчаються

Хворі та виїхали за межі області

Інші (виїхали за межі України)

Кіль

кість

ІБ

Адреса

                         

2015/

2016

9

1

 

8

               

2016/

2017

12

3

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/

2018

10

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/

2019

14

2

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

/2020

13

4

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

/2021

8

2

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

/2022

16

-

-

16

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Працевлаштування випускників 11 класів

 

Кіль-

кість випускників

Продовжують отримувати освіту

Не навча-ються

З них

ВНЗ

ІІІ-ІV р.акр.

ВНЗ

І-ІІ р.акр.

ЦПО

Інші

Працевлаштовано

Не працюють, не навчаються

Хворі та виїхали за межі області

Інші (виїхали за межі країни)

2015/

2016

10

4

4

 

 

2

1

1

 

 

2016/

2017

6

2

4

             

2017/

2018

9

8

1

 

 

         

2018/

2019

9

6

3

 

 

 

 

 

 

 

2019/ 2020

9

7

1

 

 

1

 

1

 

 

2020/ 2021

12

6

5

 

 

1

 

1

 

 

2021/ 2022

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з кадрами

Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами.

У 2021 - 2022 навчальному році у школі працювало 22 педагогічних працівників, у тому числі 1 директор, 1 заступник з навчально-виховної роботи, 2 педагоги-організатори( по 0,5 ст.), 1 соціальний педагог, 1 асистент учителя,  1 учитель, що перебуває у соціальній відпустці.

Не за фахом працюють:

 • Мисенко Євгенія Сергіївна (2020 рік- Канівське культурно-освітнє училище) курси підвищення кваліфікації педагогів-організаторів -2021 рік.)

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

 

1

Вища категорія

8

36%

2

І категорія

6

27%

3

ІІ категорія

3

13%

4

Спеціаліст

6

27%

5

«Учитель-методист»

2

13%

6

«Старший учитель»

2

13%

7

«Відмінник освіти»

1

5%

 

Предмет викладання

Кількість вчителів

Вища категорія

І

категорія

ІІ

категорія

спеціаліст

З них мають звання

Прим.

Початкові класи

4

1

1

1

1

 

 

Українська мова

та література

2

2

     

2

 

Англійська мова

2

 

1

 

1

 

 

Історія

2

1

 

1

 

1

 

Математика

1

1

     

1

 

Інформатика

           

 

Географія

           

 

Фізика

1

 

1

     

 

Біологія

1

 

1

     

 

Хімія

           

 

Трудове навчання

2

 

1

 

1

   

Музичне

мистецтво

           

 

Образотворче мистецтво

             

Основи здоровя

           

 

Фізична культура

1

     

1

 

 

 

У школі упродовж 2021 - 2022 навчального року працювало:

 • педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду    за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством – 1 особа (ПіддубнаЛ.М.).

Таким чином, в школі проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до фаху;

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.

 

Упровадження мовного законодавства

У 2021 - 2022 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.
 • заклад освіти проводить набір дітей в 1 клас лише з українською мовою навчання;  
 • школа працювала за  навчальним планом з українською мовою навчання  з вивченням російської мови;                           
 • при складанні навчального плану в поточному навчальному році були використані додаткові години з варіативної складової на вивчення: української мови, історії та етики.
 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової  навчального плану закладу освіти (окрім російської мови);
 • учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;
 • всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 • діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 • в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;
 • постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;
 • з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій  навчального плану.

 

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»,пріоритетними напрямками діяльності школи у 2021 - 2022 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • використання освітніх платформ «Googlclassroom», «Всеосвіта», «На урок», месенджерів "Viber», «Telegram» під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення корона вірусної інфекції;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.

Головна меташколи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес (особливо під час карантинних обмежень);
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної освіти;
 • створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2021 - 2022 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:

 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи та персональних сайтів учителів школи;
 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
 • заохочується навчання  вчителів-предметників Користувач ПК щодо використання комп’ютера;
 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;
 • встановлено персональні компютери практично в усі навчальні кабінети;
 • отриманий раніше від спонсорів мультимедійний проектор використовується  для забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо.

Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому у 2022 - 2023 навчальному році слід продовжити:

 • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;
 • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

 

Реалізація освітньої програми та  навчального плану

 за 2021 – 2022 навчальний рік

У 2021 - 2022 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2021 року та в травні 2022 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2021 - 2022 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного),  а також характеру контролю (попереднього, поточного,перспективного).

Навчальний план закладу на 2021 - 2022 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2021 - 2022 навчальний рік”, наказу Департаменту науки і освіти Черкаської обласної державної адміністрації “Про затвердження робочих навчальних планів на 2021 - 2022 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської області”:

           Навчальний план школи на 2021 - 2022 навчальний рік складено:

 • для 1-2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки за Концепцією Нової української школи  від 21.03.2018 №268;
 • для 3-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки   від 20.04.2018407 ;
 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018405;
 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018408;

  Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні,та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  вивчення предметів,   на предмети та курси за вибором, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися                              за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2021 - 2022 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме:.

 • у 1-11-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, відхилень від навчальних програм не виявлено, хоча значна частина навчального матеріалу викладалась дистанційно (з використанням освітніх онлайн-платформ);
 • обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;
 • кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;
 • варіативна складова навчального плану закладу освіти на 2021 - 2022 навчальний рік  в 1-11-х класах виконана.

Виконання навчальних програм за 2021 - 2022 навчальний рік проаналізовано   та узагальнено в наказі по школі від 01.07.22№38.

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю.     Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

 • проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;
 • оцінювання результатів освітньої діяльності учнів;

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступник директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями   й рекомендаціями. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

 • І семестр  -  українська мова та література, трудове навчання(технології);
 • ІІ семестр –основи здоров’я , предмет “Захист України”, фізична культура, географія, природознавство, зарубіжна література.

Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по школі.

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової  навчального плану з урахуванням допрофільності навчання у школі.

 

Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

У 2021/2022 навчальному році шкільний компонент бів цілком забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи – 100 %, 5-9 класи – 87 %,  10-11 класи – 100 %.

Бібліотечний фонд школи становить (на 01.09.2022):

 • на традиційних і нетрадиційних носіях -  13905 примірника (без підручників);
 • фонд підручників –2313 примірників;

Для 1-4 класів – 425 примірників

Для 5-9 класів – 1469 примірників;

Для 10-11 класів –419 примірників

Таким чином, учні школи у 2021/2022 навчальному році були забезпечені підручниками, учні 4-го класу отримали нові підручники . У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення контингенту учнів).

У березні-квітні 2021 року школа взяла участь у конкурсному виборі підручників для учнів  5-х класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.

 

Впровадження профільного та допрофільного навчання

         Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання. В 10 та 11  класі – універсальний профіль навчання (групові заняття з української мови, математики, англійської мови, історії України), курси за вибором та факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами з урахуванням регіонального компоненту.

Таким чином,  робота з реалізації робочого навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

 

Результати навчальних досягнень учнів

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання у 1-2-х класах. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4-х класів здійснювалось вербально, учнів 5-11-их  класах –за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів.  Навчальні досягнення учнів при вивченні курсів за вибором оцінювались за 12-бальною шкалою оцінювання. При вивченні факультативних курсів – не оцінювались.

У 2021 - 2022 навчальному році традиційно освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів.

За підсумками 2021 - 2022 навчального року  із 186 учнів 1-11-х класів:

 •  учні 1-4-х класів оцінені вербально;
 •   учні 5-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;
 • Учнів1-10 класів переведено на наступний рік навчання;
 •  6 учнів нагороджені Похвальними листами;

 

Таким чином, якість навчальних досягнень учнів зросла в порівнянні з минулим навчальним роком. Але серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 48% учнів школи  мають середній рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.

 

Індивідуальне навчання

Учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання немає.

 

Інклюзивне навчання

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588),листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 – 384, «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 року № 1/9-675, Постанови КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанови КМУ від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», Постанови КМУ від 15 листопада 2017 р. № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки  особам з особливими освітніми потребами», Наказу МОНУ від 01.02.2018 № 90, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 за № 226/31678 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205», Наказу МОНУ від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»,Наказу МОНУ від 23.04.2018 № 414, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2018 за № 582/32034 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти», листа МОНУ від 05.02.2018 № 2.5-281 (Роз’яснення щодо тривалості уроків в інклюзивних класах і функціональних обов’язків асистента вчителя), Листа МОНУ від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами», Листа МОНу від 31.08.20 № 1/9-495 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році», витягів з протоколів засідання психолого-медико-педагогічної консультації  від 18.12.2020 року №ІРЦ-857422020187163, заяв батьків(доглядальниці) та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві у 2021/2022 навчальному році був утворений клас з інклюзивним навчанням -  2 клас – 1учень  зі стійким порушення пізнавальної діяльності, системним недорозвиненням мовлення та стертою формою дизартрії.

Класовод   -  Полякова Ірина Миколаївна, асистент учителя – Шморгун Валентина Григорівна.

Індивідуальний навчальний план для учнів 2 класу складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

Для  учня з особливими освітніми потребами наказом було затверджено склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, до якої на постійній основі були залучені вчителі-предметники, які викладають у даному інклюзивному класі, та інші залучені фахівці. Команда супроводу в складі постійних учасників та залучених фахівців в активній співпраці з батьками учнів з особливими освітніми потребами розробили індивідуальні програми розвитку для дитини та систематично проводили моніторинг її виконання з  метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини.

Були затверджені адаптовані та модифіковані навчальні програми для реалізації інклюзивного навчання .

Розклад навчальних та корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами був затверджений директором школи, погоджений  директором Новодмитрівського ІРЦ та батьками(доглядальницею) учня.

 Корекційно-розвиткові заняття   проводилися працівниками ІРЦ згідно навчального плану.

Контроль за організацією інклюзивного навчання та роботою вчителя-асистента здійснювався поточно та щомісячно (проведення навчальних занять за  розкладом, облік проведення занять та якість їх оформлення, документації асистента вчителя) заступником директора з навчально-виховної роботи Божко Т.В.

Контроль індивідуальних навчальних програм з предметів із відповідною їх модифікацією, перевірка та затвердження календарного планування, організація методичної роботи, щодо розвитку компетентностей педагогів інклюзивного класу, методичний супровід навчання учнів з ООП, аналіз результативності навчального процесу та рівень навчальних досягнень учня здійснювався заступником директора з навчально-виховної роботи .

Навчання учнів здійснювалось з урахуванням особливостей освітніх потреб учня на основі використання особистісно-орієнтованого підходу. Оцінювання навчальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами здійснювалось згідно критеріїв оцінювання.

Питання організації інклюзивного навчання розглядались  на нараді при директорові  та педагогічній раді..

Упродовж 2021 - 2022 навчального року постійно проводилася інформаційно-просвітницька робота та заходи щодо організації взаємодії та взаємопорозуміння між учасниками освітнього процесу, формування толерантного ставлення до учнів з ООП.

Учень з особливими освітніми потребами упродовж навчального року залучався  до  різноманітних виховних заходів шкільного рівня.

 

Результати державної підсумкової атестації

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1030/32482, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», враховуючи листи Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щодо організованого завершення 2020/2021 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти» учні 4-х, 9-х класів були звільнені від державної підсумкової атестації у 2019/2020 навчальному році. Учні 11-х класів також звільнені від ДПА, але результати ДПА у формі ЗНО вони могли зарахувати за бажанням.

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації учнів 11 класу  у школі були проведені наступні заходи:

 • оформлений стенд “ДПА/ЗНО – 2022
 • з педагогічними працівниками школи, з учнями та їх батьками було проведено у січні-червні 2022 року збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти  і науки України, Департаменту науки і освіти, міського відділу освіти  про порядок закінчення 2021 – 2022 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

 

                               Участь випускників 11 класу у ЗНО-2022

Упродовж 2021 - 2022 навчального року з випускниками 11-го класу проводилась системна планова робота з питань підготовки і участі у ЗНО-2022. 9 учнів 11-го класу  вчасно пройшли реєстрацію для учасників ЗНО, отримали відповідні документи для допуску до участі у ЗНО (сертифікати учасників тестування). Протягом навчального року вчителями-предметниками була організована підготовка учнів до участі у ЗНО-2022. У червні проводились консультації для окремих груп учнів із української мови, математики, історії України. Вчителями-предметниками були складені також календарно-тематичні плани на виконання Програм підготовки учнів до ЗНО-2022 з навчальних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України. Але в зв’язку з воєнними діями, лише 5 учнів виявили бажання пройти НМТ.

   Узагальнені результати НМТ-2022 такі:

 

Навчальний предмет

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

 учасники, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат

за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

Українська мова

5

-

-

1

2

2

-

Історія України

5

-

-

1

4

 

-

Математика

5

-

-

2

3

-

-

 

Тому, у наступних роках слід звернути особливу увагу на якість підготовки випускників до ЗНО. Більш широко впроваджувати в освітній процес різнорівневі тестові технології, дотримуючись Програм підготовки учнів до ЗНО з предметів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Здійснити моніторинг якості освітнього процесу з предметів, де учні показали найгірші результати.

 

Методична робота

У 2021 - 2022 педагогічний колектив школи працював над реалізацією науково-методичної проблеми:Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій, розвиток особистості вчителя й учня в умовах розбудови Нової української школи» та виховної проблеми «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

 На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів.

Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

 • створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
 • оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;
 • підвищення професійної компетентності вчителів;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

  Робота над єдиною методичною темою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

  У 2021 - 2022 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні, творчі групи, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

   Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.

Упродовж року в школі працювали такі методичні об’єднання:

 1. Учителів предметів суспільно- гуманітарно циклу (керівник Ткаченко Т.П.)
 2. Учителів предметів природничо-математичного циклу (керівник ІванчаВ.П.)
 3. Учителів початкових класів (керівник Лисенко К.Д.)
 4. Класних керівників (керівник Шепель Ю.А.)

 Методичні об’єднання відігравали головну роль в реалізації головних завдань  та методичної проблеми школи. На засіданнях ШМО обговорювались питання результатів ДПА, ЗНО, контрольних робіт учнів, надавалась методична допомога педагогам, що атестуються тощо. На заключних підсумкових засіданнях шкільних методичних об'єднань зроблений аналіз їх роботи за рік, складені проекти планів роботи на наступний навчальний рік.

У школі функціонує методичний кабінет, в якому знаходиться методична література, нормативно-правова база, наробки прогресивного досвіду учителів школи,  методичні журнали, газети. Цей матеріал допомагає учителям у підготовці до уроків, занять самоосвітою..

Дані форми методичної роботи створюють і забезпечують оптимальні умови для традиційних і нетрадиційних форм обміну досвідом роботи учителів, що сприяє самовираженню особистості вчителя, розкриттю її природних нахилів, застосуванню на практиці інноваційних освітніх технологій, знайомству з прогресивним педагогічним досвідом. Для підвищення якості роботи методичний кабінет школи тісно співпрацює з методичним кабінетом відділу освіти, де отримує необхідну допомогу щодо організації методичної роботи та освітньої діяльності в школі.

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.

За цей навчальний рік повністю реалізований план проходження учителями курсів підвищення кваліфікації при ЧОІПОПП.

Здійснювалось планове проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

 

 

 

   Таблиця 1. «Підготовка керівників ЗЗСО»

 

Прізвище керівника ЗЗСО, посада

Назва основної освітньої галузі

 (№ сертифіката, дата проходження, к-сть годин)

Назва додаткової освітньої галузі

(№ сертифіката, дата проходження, к-сть годин)

1

Шепель Ю.А., директор

 

 

 

 

 

 

Директор + природнича  освітня галузь

СК №02139133/017678-21

18 -22 жовтня 2021

32 год

 

 

 

2

Божко Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

ЗНВР

СК № 02139133/030210-22

1-3 червня 2022

16 год

мовно-літературна освітня галузь

СК№ 02139133/030999-22

07 – 10 червня 2022

16 годин

 

 

 

Таблиця 2.  «Підготовка вчителів 5-11 класів»

 

ПІП вчителя

Назва основної освітньої галузі

 (№ сертифіката, дата проходження, к-сть годин)

Назва додаткової освітньої галузі

(№ сертифіката, дата проходження, к-сть годин)

1

Бондаренко Олег Володимирович

природнича  освітня галузь

СК№02139133/016252-21

5-10 жовтня 2021

32 год

математична освітня галузь

СК№ 02139133/030689-22

7- 10 червня 2022

16 год

інформатична освітня галузь

СК№ 02139133/033175-22

21-24 червня 2022

16 год

2

Розсоха Людмила Миколаївна

технологічна освітня галузь

СК 02139133/012966-21

16-19 серпня 2021

32 год

мистецька освітня галузь

СК №02139133/032903-22

21-24 червня 2022

 16 год

соціальна та здоров'язбережувальна освітня галузь

СК № 02139133/032265-22

14-17 червня 2022

 16 год

3

Андрейко Тетяна Костянтинівна

громадянська та історична освітня галузь

СК №02139133/027673-22

12-21 квітня 2022

32 год

 

природнича  освітня галузь СК №02139133/031241-22

7-10 червня 2022

16 год

 

4

Рудь Сергій Васильович

технологічна освітня галузь

СК 02139133/012967-21

16-19 серпня 2021

32 год

природнича  освітня галузь

СК №02139133/032405-22

14-17 червня 2022

16 год

інформатична освітня галузь

СК №02139133/033176-22

21-24 червня 2022

16 год

соціальна та здоров'язбережувальна освітня галузь

СК №02139133/031172-22

7-10 червня 2022

16 год

5

Совайло Ольга Іванівна

природнича  освітня галузь

СК №02139133/016275-21

5-10 жовтня 2021

32 год

 

 

6

Ткаченко Тетяна Павлівна

мовно-літературна освітня галузь (українська мова та література, зарубіжна літ)

СК №02139133/016114-21

5-10 жовтня 2021

32 год.

 

 

7

Іванча Віра Павлівна

математична освітня галузь

СК №02139133/016215-21

5-10 жовтня 2021

32 год

 

8

Шепель Валентина Василівна

мовно-літературна освітня галузь (українська мова та література, зарубіжна література)

СК №02139133/016118-21

5-10  жовтня 2021

32 год

 

9

Дерев’янко Євгеній Олександрович

мовно-літературна освітня галузь (іншомовна освіта)

СК №02139133/030125-22

16-27 травня 2022

40 год

 

10

Журавльов Олександр Петрович

освітня галузь фізичної культури

СК 02139133/012794-21

10-13 серпня 2021

30 год

 

11

Поправка Юлія Василівна

мовно-літературна освітня галузь (іншомовна освіта)

СК №02139133/030158-22

16-27 травня 2022

40 год

 

12

Ряболус Надія Петрівна

Вчитель початкових класів( є курси НУШ)

мистецька освітня галузь

СК №02139133/032905-22

21-24 червня 2022

16 год

13

Піскун Антон Сергійович

громадянська та історична освітня галузь

СК №02139133/027674-22

12-21 квітня 2022

32 год

природнича  освітня галузь

СК №02139133/031242-22

7-10 червня 2022

16 год

 

Згідно плану проходження педагогічними працівниками атестації, у цьому навчальному році ніхто з учителів не  підлягав черговій атестації, а заяв на позачергову атестацію до атестаційної комісії не поступало.

   У школі склалася певна система роботи по проведенню предметних тижнів,які охоплюють позакласною роботою всіх учнів.

Згідно з річним планом роботи школи на 2021 - 2022 навчальному році проведені всі педради, наради при директорові та його заступнику.

Упродовж року в школі здійснювався моніторинговий підхід до якості навчальних досягнень учнів, взагалі всього освітнього процесу, а саме: моніторинг результатів ЗНО, моніторинг діяльності шкільних методичних обєднань, моніторинг роботи з обдарованими учнями, моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів з предметів. Це давало змогу здійснювати порівняльний аналіз різних ділянок роботи, робити певні висновки і вживати необхідних заходів.

Упродовж навчального року в школі були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи науково-методичні проблеми педагогічного колективу та методичних об’єднань, кожен вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність. Теоретичні роботи, конспекти відкритих уроків, позакласних заходів, кращі роботи учнів зібрані в індивідуальні портфоліо системи роботи вчителів..

Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, компетентнісному підходу  до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, удосконаленню форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.

В  умовах карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID – 2019, учителі освоїли і успішно застосовували засоби дистанційного навчання  (месенджери Viber, Telegram, онлайн-платформи GoogleClassroom,  «На урок», «Всеосвіта» тощо). Це дало можливість успішно виконати всі навчальні програми у повному обсязі.

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.

У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи.

   Дирекція школи, педагогічний колектив постійно працюють над більш досконалим володінням інформаційно-комунікаційними технологіями, широко використовують в своїй роботі можливості всесвітньої мережі ІНТЕРНЕТ (матеріали офіційних сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти  Черкаської обласної державної адміністрації, ЧОІПОПП). Школа має свій сайт, де висвітлюються досягнення педагогічного та учнівського колективу та проблеми розвитку освіти в школі.

   Аналіз стану методичної роботи у 2021 - 2022 навчальному році в школі дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальношкільної методичної проблеми здійснювався на достатньому науково-теоретичному та методичному рівні. Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в наступному навчальному році.

  Підводячи підсумки методичної роботи в школі, слід зазначити, що вона сприяла реалізації проблемної теми школи і поставлених завдань перед колективом на 2021 - 2022 навчальний рік, професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та навичок учнів, активізації роботи з обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної уваги і контролю з боку школи, громадськості.

В наступному 2022/2023 навчальному році слід:

 1. Освітній процес спрямувати на підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітньої діяльності, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня, роботу з обдарованими дітьми ( в тому числі дистанційно);
 2. Працювати в напрямку забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп, враховуючи вимоги Державних стандартів початкової і базової та повної загальної середньої освіти;
 3. Створити належні умови для поступової адаптації учнів 1 класу до навчання у школі І ступеню (НУШ), учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеню та учнів 10 класу – у школі ІІІ ступеню;
 4. Вдосконалювати організаційно-методичну роботу з підготовки та участі  випускників 2023 року в ДПА, ЗНО спрямувавши її на високий результат;
 5. Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності та мобільності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти;
 6. Продовжити вивчення та узагальнення ефективного досвіду роботи вчителів, організувати роботу педагогів в рамках творчих груп;
 7. Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, оволодівати інструментами дистанційного навчання;
 8. Шкільному методкабінету продовжити створення банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду.
 9. Продовжити роботу з моніторингу якості освіти, що сприяє результативності роботи педколективу.

 

Робота з обдарованими та здібними учнями

Головною метою Концепції розвитку Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є творча особистість, чому і підпорядкована індивідуальна робота   з обдарованими дітьми. На підставі річного плану роботи закладу освіти, у серпні 2021 року було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю школи, поновлено банк  даних про обдарованих та здібних учнів школи.

У річний план роботи внесено розділ: “Робота з обдарованими та здібними учнями”                             й визначено мету: “Розвиток самостійності учнів у науково–дослідницькій діяльності шляхом індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, активізація процесів самовираження, самореалізації та саморегуляції” та завдання: створення науково обґрунтованих умов для безперервного інтелектуального розвитку учня; формування в учнів різних вікових груп навичок до самостійної дослідницької роботи.

Учнів школи упродовж навчального року взяли участь у етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

ІІ етап

Учитель

Олімпіада

Кількість учасників

1

Шепель В.В.

 

Українська мова

1

2

Ткаченко Т.П.

 

Українська мова

1

3

Андрейко Т.К.

 

Історія

2

4

Совайло О.І.

 

Хімія

1

5

Совайло О.І.

 

Біологія

2

6

Іванча В.П.

 

Математика

2

Всього

9

 

 

Учитель

Конкурс

Кількість учасників

1

Шепель В.В.

 

Ім.П.Яцика

1

2

Ткаченко Т.П.

Ім.П.Яцика

2

3

Кулик Я.М.

Ім.П.Яцика

2

4

Пшиченко Н.І.

Ім.П.Яцика

2

5

Шепель В.В.

 

Ім..Т.Шевченка

2

6

Ткаченко Т.П.

 

Ім..Т.Шевченка

4

7

Ткаченко Т.П.

 

Патріот

14

8

Шепель В.В.

 

Соняшник

21

9

Полякова І.М.

Соняшник

6

10

Кулик Я.М.

Соняшник

3

11

Пшиченко Н.І.

Соняшник

1

Всього

58

 

Інтернет-олімпіади

Учитель

Олімпіада

Кількість учасників

1

Ткаченко Т.П.

 

Українська мова

11

2

Совайло О.І.

 

Хімія

12

3

Совайло О.І.

 

Біологія

13

4

Іванча В.П.

 

Математика

2

5

Совайло О.І.

 

Географія

2

6

Бондаренко О.В.

 

фізика

3

7

Андрейко Т.К.

 

Історія

2

Всього

45

 

 

Інформація про результати учнів Зорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в олімпіадах та конкурсах

(2021-22 н.р.)

 

Учитель

Олімпіада

учень

клас

місце

1

Шепель В.В.

 

Українська мова

Любонько О.

8

1

2

Андрейко Т.К.

 

Історія

Любонько О.

Поправка Д.

8

9

2(1 рез)

1

3

Совайло О.І.

 

Хімія

Герасименко А.

8

2 рез.

4

Совайло О.І.

 

Біологія

Любонько О.

Поправка Д.

8

9

1 рез.

2 рез.

5

Іванча В.П.

 

Математика

Любонько О.

Галушко С.

8

7

1

1

Конкурси

Учитель

Конкурс

учень

клас

місце

1

Шепель В.В.

 

Ім.П.Яцика

Любонько О.

8

 

2

2

Ткаченко Т.П.

Ім.П.Яцика

Загребельна М.

Верещака Д.

Галушко С.

Поправка Д.

5

6

7

9

2

2

2

2

3

Кулик Я.М.

Ім.П.Яцика

Алямкін М.

Братко А.

3

3

2

2

4

Пшиченко Н.І.

Ім.П.Яцика

Колос Є.

Кикоть Я.

4

4

3

3

5

Шепель В.В.

 

Ім..Т.Шевченка

Косенко М.

Любонько О.

8

8

3

3

6

Ткаченко Т.П.

 

Ім..Т.Шевченка

Мозгова С. Загребельна М.

Верещака Д.

Галушко С.

Поправка Д.

 

6

5

6

7

9

3

3

3

2

3

             

 

 

ІІІ етап (обласний)

Учитель

Олімпіада

учень

клас

1

Шепель В.В.

Українська мова

Любонько О.

8

 

2

Андрейко Т.К.

Історія

Поправка Д.

9

 

3

Іванча В.П.

Математика

Любонько О.

8

Місць немає.

 

 

 

7 клас, обласний конкурс «перемога в номінації «Проза» за оповідання «Соломинки і хмаринки»

Творчі конкурси учнів (переможці обласного етапу)

 

ПІБ учня

Клас

Конкурс

Місце

Учитель

Галушко С.

7

Крила української перемоги

І

Ткаченко Т.П.

 

 

Учні школи взяли активну участь у міжнародному інтерактивному конкурсі з математики «Кенгуру», «Колосок» , «Соняшник».

 Під час карантинних обмежень, повязаних із пандемією COVID – 2019, робота з обдарованими і здібними учнями проводилась дистанційно.

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2022 - 2023 навчальному році:

 • недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до районних та обласних олімпіад та турнірів;
 • не досить ефективно працюють гуртки та факультативи;
 • недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі Малої академії наук;
 • несистематично проводиться позакласна робота з предметів;
 • не досить організовано проводяться предметні тижні методичних об’єднань вчителів-предметників;
 • недостатньо масовою була участь учнів у дистанційних конкурсах під час карантинних обмежень.

 

Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів

          У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи. В закладі освіти функціонують  4 кабінети початкової школи, 18 предметних кабінетів, 1 комбінована майстерня, 1 спортивна зала.  Кабінети відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про навчальні кабінеті загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601, а саме:

 • естетичний вигляд кабінету;
 • відповідність навчально-матеріальної бази сучасним вимогам;
 • навчально-методичне забезпечення кабінету;
 • систематизація та каталогізація матеріалу;
 • наявність інформаційного забезпечення;
 • національне виховання;
 • організація безпеки життєдіяльності;
 • мова ведення документації;
 • наявність паспорту навчального кабінету;
 • перспективний план поповнення кабінету обладнанням.

В кабінетах, класних кімнатах вчителями та батьками зроблені капітальні та ґрунтовні поточні ремонти, після яких кабінети набули новий естетичний вигляд, відповідають сучасним вимогам. Складені паспорти кабінетів відповідно до сучасних вимог. Окрім того, кабінети забезпечені навчально-методичною літературою, але не  в достатній кількості матеріалами для реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання, матеріалами    для індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його методичного рівня.  В кожному кабінеті представлені творчі роботи учнів, матеріали до тематичного оцінювання, різнорівневий дидактичний матеріал тощо.

В наступному навчальному році слід продовжити роботу по сповненню матеріально-технічної бази кабінетів навчальним приладдям та ТЗН, спланувавши роботу по залученню позабюджетних коштів.

 

Робота бібліотеки

Шкільна бібліотека є обов’язковою структурною ланкою школи, усі стратегічні освітньо-виховні завдання,які повинна вирішувати національна школа,трансформуються у завдання і діяльність шкільної бібліотеки.

Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом духовного багатства кожної людини є книга. Як не можна уявити собі навчального закладу без книги, так не можна уявити його без бібліотеки.

Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів.

У бібліотеці постійно проводиться робота з читачами, практикуються виставки рекомендованої літератури, огляди періодики.

Вся робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану роботи школи, у тісному контакті з педагогічним колективом. План роботи бібліотеки затверджується директором школи.

Кожного року шкільна бібліотека оформлює передплату на періодичні видання.

Книжковий фонд  переводиться з застарілих таблиць (ББК) на нові таблиці (УДК) для шкільних бібліотек.

При організації книжкових виставок враховуються вікові особливості читачів. Для дітей молодшого шкільного віку виставки готуються яскраві, художньо оформлені, з коротким простим та цікавим текстом («Україна казку мудру хоче розказати тобі», «У світі улюблених казок», «Українські народні казки»).

Учням молодших класів бібліотека допомагає знайти додаткові матеріали про народні звичаї, народну мудрість, старшокласникам – у написанні рефератів, правильному оформленні бібліографічних списків використаних книг.

Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі-предметники активно сприяють формуванню цих навичок: ставлять завдання так, щоб учні змушені були звертатися до словників і довідників. Бібліотека проводить бібліотечні уроки у 5-6-х класах з теми: «Мої перші словники і довідники» і т.п.

Основні напрямки і завдання роботи бібліотеки на 2022 - 2023 навчальний рік

Орієнтуючись на національну доктрину розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті визначила, що головною метою української освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

Виходячи з цього бібліотека визначила наступні завдання:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
 • інформаційне забезпечення програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів;
 • виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації;
 • навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;
 • виховання мислячого, вдумливого, грамотного книго користувача;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;
 • створення комфортного бібліотечного середовища;
 • реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні носії інформації, так і сучасні мультимедійні технології;
 • опрацювання питання «Формування в читачів бібліотеки позитивної мотивації до читання».

 

Організація харчування учнів

Харчування учнів школи у 2021/2022 навчальному році забезпечувалось на базі шкільної їдальні Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (керівник Шепель Ю.А.)

Організація харчування учнів закладу була спрямована на створення умов для підтримки та збереження здоров’я школярів, профілактику захворювань, пов’язаних із порушенням режиму прийому їжі. У режимі школи велике значення надавалося організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів. У школі приділялась велика увага організації і розвитку харчування учнів (зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; розширення сфер послуг для учнів і батьків; удосконалення різноманітності раціону харчування; виховання культури прийому їжі; пропаганда здорового способу життя).

Основними принципами організації харчування в  закладі були: адекватна енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей;   збалансованість та максимальна різноманітність раціону; адекватна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що забезпечує їх смакові якості та збереження вихідної харчової цінності; забезпечення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв; врахування індивідуальних особливостей дітей.

З метою поліпшення роботи щодо організації харчування учнів протягом року здійснювався контроль за організацією та якістю харчування учнів;  проводився моніторинг харчування учнів школи; були  проведені заходи, які передбачали зміцнення матеріально-технічної бази їдальні, розширення сфер послуг для учнів і батьків, удосконалення різноманітності раціону харчування, виховання культури прийому їжі, пропаганда здорового способу життя. 

Процес  організації  харчування  дітей  у  школі складався з: відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої    сировини;   приймання   продуктів   харчування   і продовольчої    сировини    гарантованої     якості;     складання меню-розкладу;  виготовлення страв; надання дітям готових страв; ведення обліку дітей,  які отримують безоплатне гаряче харчування,  а також гаряче харчування за кошти батьків;  контроль за  харчуванням;  інформування  батьків про організацію харчування дітей у закладі.

Відповідальними  за   організацію   харчування   учнів  у закладі загальної середньої освіти, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні), додержання   вимог   санітарного законодавства були директор школи Шепель Ю.А.. Відповідно до наказу директора школи від 25.08.2021 №54 «Про організацію харчування учнів у 2021-2022 навчальному році» контроль за організацією харчування учнів здійснює медична сестра Трава В.О.. До її обов'язків входили: контроль за харчуванням  дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, участь  у  бракеражі готової продукції; контроль  за додержанням  дітьми  правил особистої гігієни та вживанням готових страв;  контроль  за   санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.

Протягом 2021/2022 навчального року було організоване безкоштовне гаряче харчування учнів. У закладі забезпечено такі види харчування:

Безкоштовно харчувалось 84 учні із них:

 • 100% учнів 1-4 класів (69);
 • діти із малозабезпечених сімей (1 учень);
 • діти учасників АТО (4 учні);
 • інші категорії (10 учнів).

Харчувалося за батьківські кошти учнів 5-11 класів – 100 учнів.

Таким чином, у школі створено належні умови для забезпечення учнів та працівників закладу якісним гарячим харчуванням.

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються після 3-го та 4-го уроків (відповідно до затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі.

Харчування учнів було організовано на основі чотиритижневого перспективного меню, яке обов’язково погоджувалося Держпродспоживслужбою. Перспективне меню складалося з урахуванням сезонності та наявності сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків.

Питний режим у школі було організовано належним чином. Проводилося дослідження питної води. Досліджений зразок питної води за визначеними показниками відповідає вимогам.

Контроль за харчуванням розпочинався з моменту складання меню і продовжувався на всіх етапах приготування їжі. Здійснення контролю за харчуванням (контроль за якістю продуктів, дотримання норм закладання продуктів і виходу страв, технології приготування, якість приготованої їжі) проводилося щодня.

Чимале значення має в школі пропаганда правильного харчування серед дітей та їхніх батьків. Для цього використовують різноманітні форми: лекції, індивідуальні бесіди, тематичні заняття.

 Сестра медична школи Трава В.О. здійснювала постійний контроль за організацією і якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку й їдальні, організовувала і контролювала його виконання. Медсестра відповідала за якість продуктів, що надходили до харчоблоку, умови їх збереження, дотримання санітарного стану харчоблоку та їдальні, складання щоденних меню, контролювала закладку продуктів відповідно до норм, якість і вихід блюд, що готувалися, дотримання персоналом кухні санітарно-гігієнічних правил, вела облік виконання норм харчування.

Комірник шкільної їдальні Сухомудренко А.В. щоденно заповнювала відомість по харчуванню за рахунок бюджету, в якій відображалися число, кількість осіб, що отримали гаряче харчування, ціна обіду в цей день і сума.

Натуральні норми харчування дітей виконуються на 65 %.

З метою систематичного дотримання вимог законодавства щодо організації харчування була введена наступна система контролю:

I ступінь: класні керівники, класоводи, чергові вчителі, соціальний педагог  щоденно перевіряють стан приміщень та виробничої санітарії шкільних їдалень.

Недоліки, які можуть бути ліквідовані, ліквідовуються негайно, останні фіксуються в журналі обліку стану охорони праці з обов'язковим зазначенням термінів їхньої ліквідації.

II ступінь: заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальний за організацію харчування, комірник один раз на тиждень разом з медичною сестрою перевіряють стан приміщень, техніку безпеки та санітарії шкільної їдальні.

III ступінь: директор і голова профкому один раз на місяць контролюють стан роботи шкільної їдальні, пункту роздачі, буфету, дотримання техніки безпеки та санітарії. Результати розглядаються на засіданні комісії з оперативного контролю при директорові. 

Питання організації харчування періодично заслуховувалися на нарадах при директорові.

Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та  продовольчої  сировини покладається  на постачальника. Продукти  харчування  та  продовольча  сировина   надходили   до   навчального   закладу  разом  із супровідними документами, які свідчили про їх походження та якість (накладні, сертифікати        відповідності,  висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

Належним чином організовано дотримання технологічних режимів виробництва продукції (сумісність продуктів, їхня взаємозамінність, режим холодної і теплої обробки сировини і т.п.), визначені нормативною документацією (збірники рецептур блюд, кулінарних, борошняних кондитерських і булочних виробів, затверджених у встановленому порядку державними стандартами, технічними умовами, а також санітарними правилами). Терміни придатності продуктів та умови зберігання не порушуються. Надходження і рух продуктів харчування відображаються у журналі бракеражу сирої продукції. Продукти харчування зберігаються у спеціально обладнаних коморах, де забезпечено дотримання санітарних норм і правил, у тому числі умови товарного сусідства, температурний режим та дотримання термінів їх реалізації.

Медичною сестрою закладу Травою В.О. велися журнали бракеражу готової продукції. До нього після дегустації заносилися всі страви, які готуються в їдальні  та вживаються учнями.

Щотижнево в залі прийому їжі вивішувалося меню, погоджене з медпрацівником закладу. Меню-розклад складалося єдиним для всіх учнів закладу,   з   виходом страв,  наведених  в  нормах харчування.   Щотижневе  меню-розклад  враховувало  норми  харчування, наявні продукти та продовольчу сировину.

Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним нормам, харчовий блок має належне обладнання. Технологічне обладнання, система холодного та гарячого водопостачання  перебуває у робочому стані,   встановлено бойлер для нагрівання гарячої води.  Холодильне обладнання знаходиться у робочому стані.

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний.  Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам.   Харчоблок забезпечений необхідною кількістю посуду, миючими та дезінфікуючими засобами відповідно до санітарних вимог. Їдальня має достатню кількість обідніх столів. Шкільна їдальня  забезпечена необхідною кількістю   кухонного інвентаря. Маркування інвентаря відповідає санітарно-гігієнічним нормам.   

Належним чином проводилася робота з питань гігієни харчування. В наявності умивальники для миття рук, мило, електрорушники. Проводиться  щоденне прибирання: підмітання вологим способом, миття підлоги, видалення пилу, протирання меблів, радіаторів, підвіконь, миття і дезінфекція умивальників, унітазів. Медична сестра Трава В.О. регулярно проводить санітарно – просвітницьку роботу з працівниками харчоблоку із питань гігієни харчування.

Вчителі, класні керівники добре ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей. Питання раціонального харчування дітей були включені у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюються у інформаційних куточках. З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь дітей, суворо заборонялося приносити до школи кремові вироби (торти, тістечка тощо), морозиво, солодкі та газовані напої. Проводилася просвітницько–роз’яснювальна робота серед учнів та їхніх батьків стосовно здорового способу життя.

 

Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів

та формування здорового способу життя

В школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів школи. Є медичний кабінет.

Медичне обслуговування учнів здійснювала медична сестра Трава В.О.

Протягом 2021/2022 навчального року для потреб медичного кабінету були закуплені самиі необхідні ліки для першої медичної допомоги. Щорічно учні 2-11-х класів школи проходять профілактичний медичний огляд.

За результатами медогляду складені групи здоровя: основна група – 128 учні, спецгрупа – 12 учнів, підготовча група – 32 учнів.

Результати медичного огляду учнів враховуються при проведенні уроків фізичної культури. Спортивні заходи, що проводяться в школі, тільки з обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас складено листи здоров’я. Протягом навчального року проводилась змістовна санітарно-профілактична робота.

При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2022/2023 навчальному році необхідно звернути більше уваги на:

 • медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо на дітей з вадами здоров’я;
 • виділяти більше коштів на покращення матеріальної бази медичного кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів.

З метою профілактики шкідливих звичок у школі   спланована й проводилась робота по забезпеченню цікавого дозвілля, робота гуртків, факультативів  та секцій за інтересами. Для учнів організовувались і проводились тижні профілактики шкідливих звичок, виступи агітбригад «Я обираю здоровий спосіб життя», конкурси, засідання круглих столів, диспути, бесіди, дні здоров’я, спортивно-масові заходи. В школі оформлено інформаційний куточок, санітарні бюлетені. В шкільній бібліотеці організовувались змінні виставки літератури на дану тематику.

Педагогічним колективом школи ведеться постійна планомірна робота на виконання закону України «Про заходи з попередження та зменшення вживання тютюновихвиробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». 

В школі розроблені та затверджені заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та підлітків. Всі учні, схильні до тютюнопаління, поставлені на внутрішкільний облік. В планах виховної роботи класних керівників передбачені індивідуальні бесіди з профілактики тютюнопаління з дітьми, схильними до правопорушень.

Крім цього окремо було винесено на обговорення в педагогічному колективі питання відмови від тютюнопаління педагогічних працівників та працівників школи, прийнято відповідне рішення.

Значний вклад в антинікотинову пропаганду вніс і конкурс плакатів на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя».

Медичною сестрою школи був проведений цикл бесід на відповідну тематику:

 • «Вплив нікотину на здоров’я людини»;
 • «Паління і спорт несумісні»;
 • «Від нікотину до наркотиків – один крок».

Питання про заборону тютюнопаління серед школярів було внесено в порядок денний класних і загальношкільних батьківських зборів.

Ведеться планомірна робота з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії.

Усі класні керівники були також познайомлені з методичними рекомендаціями щодо проведення годин спілкування з профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед підлітків школи, згідно з якими в кожному класі проводяться обов’язкові виховні заходи. Облік цієї роботи ведеться на сторінках класних журналів, що контролюються адміністрацією.

Класні керівники проводять цикл обов’язкових годин спілкування з даної тематики: «Ситуація з ВІЛ –СНІД в Україні», «Безпечне статеве життя», «Закон України «Про наркотики».

На класних годинах 5-9 класів класними керівниками порушуються питання протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії.

Питанню профілактики наркоманії та СНІДу приділяється належна увага і у позакласній роботі школи. Постійно проводяться заходи, спрямовані на виховання здорового способу життя.

Профілактична робота з попередження наркоманії та СНІДу постійно проводиться і з батьками. На виконання Указу Президента України «Про запобігання подальшого поширення ВІЛ/ СНІДу в Україні» в школі були розроблені і затвердженні заходи з антиснідової пропаганди.

В грудні – лютому класні керівники провели зі своми вихованцями цикл бесід з попередження захворювання на СНІД за віковими групами:

4-5 класи

 • Небезпека захворіти на СНІД для твоїх друзів, родичів і тебе.

6-8 класи

 • СНІД: способи зараження, шляхи передачі, ознаки
 • Небезпека захворіти на СНІД;
 • Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) ,його вплив на організм людини.

9-11 класи

 • Випадкові зв’язки;
 • Шляхи попередження ВІЛ інфікування : соціальні, психологічні, медичні, гігієнічні;
 • Будова ВІЛ та його властивості (руйнування клітин імунної системи людини вірусом);
 • ВІЛ/СНІД : міфи та реальність.

В школі працює програма по ліквідації безпритульності і бездоглядності .

Заходи ліквідації безпритульності і бездоглядності дітей передбачені річним планом роботи школи та планом роботи з дезадаптованими дітьми.

В школі створено банк даних на цих дітей,картки особистого обліку, акти обстеження побутових умов, психолого – педагогічна характеристика. Кожен класний керівник веде щоденник психолого – педагогічних спостережень, де фіксує спостереження за поведінкою цих учнів, вплив на них їхніх батьків, захоплення і нахили підлітків.

Окремо з батьками дітей, що потребують посиленої педагогічної уваги, працює громадський інспектор з охорони дитинства, призначений наказом по школі з числа педагогічних працівників .

Класними керівниками ведеться облік відвідування занять дітьми, схильними до бродяжництва та пропусків уроків. Велику допомогу педагогам в цьому питанні надає загін правопорядку з числа старшокласників.

Для учнів з питань взаємоповаги в сім'ях, стосунків з батьками, вчителями, ровесниками надаються індивідуальні консультації, проводяться бесіди.

 

Соціальний захист учнів та робота з дітьми пільгових категорій

Упродовж 2021/2022 навчального року робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»,

виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 12.01.2018 року №5 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа». «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» (від 23.06.2001, №467/2001), «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» (від 30.12.2000, №1396/2000), «Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації» ( від 18.03.2001, №2402-III).

Робота з даного напрямку проводилась відповідно до річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік,  плану роботи шкільної соціально-психологічної служби.

Педагог соціальний Ряболус Н. П. координував роботу класних керівників, соціально-психологічної служби школи щодо оформлення та ведення соціальних паспортів класів, підготовки необхідної інформації, документів, проводив консультації, інструктажі щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту; організовував роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами дітей з питань охорони прав та інтересів дитини; брав участь у проведенні первинних та контрольних обстежень умов життя і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (двічі на рік), а також дітей і підлітків, батьки яких не забезпечують їм належного виховання та утримання; сприяв залученню дітей пільгового контингенту до гурткової роботи; контролював забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства; узагальнював інформацію про проведену роботу на нарадах при директорові, засіданнях МО класних керівників опорного закладу, на батьківських зборах, конференціях тощо.

Соціально-адміністративною службою школи постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування, та інших дітей, соціально вразливих категорій.

Створено банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється. На внутрішньошкільному обліку знаходяться діти певних категорій:

 • Позбавлені батьківського піклування – 0
 • Діти-сироти – 0
 • Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах – 9 учнів;
 • Діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 4 учні;
 • Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 учні;
 • Діти, що стоять на внутрішньошкільному обліку  - 19 учнів;
 • Діти з багатодітних сімей – 60 учнів;
 • Діти – напівсироти – 7 учнів;
 • Діти, які проживають в неповних сім’ях – 26 учнів;
 • Діти з малозабезпечених сімей – 1учень;
 • Діти з особливими освітніми потребами – 6 учнів.

Питання соціального захисту дітей пільгового контингенту щомісяця заслуховувалося на виробничих нарадах при директорові, на засіданнях педагогічної ради школи та засіданнях Ради школи.

Організовано було безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій, а саме: дітей, батьки яких перебували у зоні АТО, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами та діти батьки яких є учасниками ООС. Протягом року надавались консультації батькам, вчителям та учням пільгових категорій. При організації заходів поза межами школи перевага надавалась дітям пільгового контингенту. 

Соціально-адміністративною службою школи здійснювались наступні заходи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій:

 • Здійснювався контроль за змінами в соціальному статусі дітей, зміни фіксуються в соціальних паспортах класних колективів та в єдиному соціальному паспорті освітнього закладу.
 • Проводилось обстеження умов проживання, навчання, працевлаштування, оздоровлення та соціального захисту  дітей – інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах з відповідним оформленням актів та особових справ.

 Здійснювався правовий всеобуч батьків та дітей з питань дотримання вимог Конвенції ООН про права дитини та захисту їх прав, із залученням до цієї роботи класних керівників відповідних класів.

Виконуючи основні завдання психологічної служби, проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

- створення умов для формування соціально – психологічної культури педагогів, батьків, залучення їх до знань для оптимізації міжособистісних стосунків, подолання труднощів спілкування;

- забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

- забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

- профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

- пропаганда здорового способу життя, здійснення превентивного виховання, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;

- орієнтування дітей на загальнолюдські й національні цінності на засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування;

- забезпечення захисту прав, повноцінного життя, розвитку та виховання дітей пільгового контингенту;

- формування всебічно розвиненої особистості, здатної до повноцінного життя у суспільстві;

- поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань;

- забезпечення покращення умов розвитку, виховання і освіти дітей;

- забезпечення підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їх здібностей.

В школі є учні, що живуть у морально й матеріально зубожілих родинах, де вони втягуються дорослими або однолітками у протиправні дії. Причому, такі проблеми існують не тільки в сім’ях з низьким матеріальним становищем, а й у сім’ях із великими матеріальними статками, причиною чого є бездоглядність у задоволенні потреб, переважно розважального характеру. До таких учнів за допомогою психолога та працівників Служби у справах дітей ми намагалися знайти особистісний диференційований підхід, проявити якнайбільше педагогічного такту, тримати під постійним контролем відвідування занять у школі та місцезнаходження їх у позаурочний час, залучати їх до участі у гуртках , секціях та шкільних клубах. Для підвищення ефективності виховних заходів соціальна служба намагалась включити також виховний вплив колективів однокласників, щоб діти не відчували себе ізольовано. Рада з профілактики правопорушень попереджає  батьків таких дітей про відповідальність перед Законом за безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків.

Діти з кризових сімей та учні девіантної поведінки залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З метою пропаганди здорового способу життя та правової пропаганди проводяться лекції, випускаються листівки та плакати, в чому допомагає учнівське самоврядування. До роботи залучаються представники міліції, лікарі, психологи, юристи; проводяться дні правових знань.

   Задача психологічної служби - своєчасно виявити дітей з симптомами неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці та вжити заходів для попередження подальшої соціальної деформації особистості, а по можливості й зменшити кількість таких дітей. З цією метою проводяться індивідуальні та групові консультації з дітьми, педагогами, батьками. Окрім цього в закладі регулярно проводяться соціально-психологічні дослідження, моніторинги.

 

Соціально-психологічні дослідження,  моніторинги в школі:

Тема

Мета

Цільова група

Вибірка

Результати

Вивчення побутових умов сімей, в яких проживають діти пільгових категорій

Обстеження матеріально-побутових умов

Діти, які позбавлені батьківського піклування

0

 

Вивчення побутових умов сімей, в яких проживають діти пільгових категорій

Обстеження матеріально-побутових умов

Напівсироти

7

Акт обстеження

Вивчення побутових умов сімей, в яких проживають діти пільгових категорій

Обстеження матеріально-побутових умов

Багатодітні

60

Акт обстеження

Вивчення побутових умов сімей, в яких проживають діти пільгових категорій

Обстеження матеріально-побутових умов

Малозабезпечені

1

Акт обстеження

Вивчення побутових умов сімей, в яких проживають діти пільгових категорій

Обстеження матеріально-побутових умов

Діти – інваліди

6

Акт обстеження

Вивчення побутових умов сімей, в яких проживають діти пільгових категорій

Обстеження матеріально-побутових умов

Діти – інваліди, які навчаються за індивідуальною програмою

1

Акт обстеження

Вивчення побутових умов сімей, в яких проживають діти пільгових категорій

Обстеження матеріально-побутових умов

Діти, сімї яких постраждали від аварії на ЧАЕС

2

Акт обстеження

Вивчення побутових умов сімей, в яких проживають діти пільгових категорій

Обстеження матеріально-побутових умов

Діти, сімї яких  прибули з зони АТО

0

 

 

 У закладі складено соціальний паспорт, діти пільгової категорії взяті на облік. Протягом 2021/2022 навчального року були вивчені матеріально-побутові умови проживання дітей, складені відповідні акти, була надана допомога дітям, які її потребують.

   Враховуючи підсумки поглибленого профілактичного медичного огляду, медичною сестрою складені листи здоров’я, де зазаначено поради вчителям щодо покращення стану здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. Виконуються підготовчі заходи щодо організації профілактичних щеплень та медичного огляду дітей відповідного віку.

 

Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі

 Відповідно до річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік проаналізована робота з попередження та профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу серед учнів школи. Розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:

- максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою;

- відвідування учнями  школи  навчальних занять;

- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;

- виконання заходів річного плану роботи школи щодо попередження правопорушень і злочинності.

У школі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка охоплює такі напрямки:

- соціальна робота

- психолого-педагогічна робота;

- правове навчання і виховання;

- профілактика наркоманії, алкоголізму і СНІДу.

Для подальшої правової освіти учнівської молоді навчальним закладом визначені шляхи її реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового виховання, до яких віднесено:

- формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;

- формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;

- формування поваги до держави.

  У зв’язку з підвищенням рівня злочинності серед дітей та підлітків, збільшенням кількості дітей, які займаються бродяжництвом, вживають алкоголь, наркотичні речовини, тютюн, зазнають насильства в сім’ї першочерговим завданням школи є максимальне посилення контролю за дітьми з девіантною поведінкою, за неблагополучними сім’ями та батьками, які мало приділяють уваги вихованню та навчанню своїх дітей.

  У ході перевірки проаналізовано плани виховної роботи класних керівників, їх індивідуальну виховну роботу з учнями з девіантною поведінкою, а також роботу з неблагополучними сім’ями, проведення заходів по зміцненню моральності учнів.  Проаналізовано рівень участі учнів у гуртках, охоплення їх бібліотекою, роботу класних керівників щодо залучення учнів до гуртків, спортивних секцій, відвідування бібліотеки; роботу з батьками, діти яких схильні до правопорушень, бродяжництва, вживання шкідливих речовин.

  Педагогом соціальним встановлено чіткий контроль за обліком дітей шкільного віку у мікрорайоні школи. Для вивчення умов проживання та виховання школярів удома, виявлення сімей, де існує загроза життю і здоров’ю неповнолітніх, проведено громадський огляд умов проживання дітей. За його підсумками складено соціальний паспорт школи, який нараховує  1 малозабезпечену сім'ю (1учень), 15 учнів схильних до тютюнопаління, 19 учнів стоять на внутрішкільному обліку.

Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом відвідування учнями занять. Записи здійснюють у відповідному журналі черговим  вчителем.    Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією школи про причини відсутності школярів. Двічі на рік питання відвідування учнями школи заслухано на засіданнях при заступникові директора з навчально-виховної роботи та на нарадах при директорові.

На виконання   Заходів щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі у школі проведено місячник правової освіти, профілактичні операції «Діти вулиці» з метою перевірки стану виконання вимог Закону України «Про освіту» в частинах здобуття молоддю загальної середньої освіти та охорони безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу. Заслухано звіти й інформації з означених питань на нараді при директорові, проведено засідання шкільної Ради профілактики, на яку запрошено учнів, котрі мають численні пропуски уроків, із батьками.

Для організації цікавого та змістовного дозвілля дітей у школі працює мережа гуртків, яка налічує 11 гуртків. Із них: туристсько-краєзнавчий – 26 учнів; художньо-естетичний – 4 гуртки – 53 учні; фізкультурно-спортивний – 15 учнів; військово-патріотичний 4 – 44 учні; еколого-натуралістичний 14 учнів.  Заняттями в гуртках охоплено 152 учні, що становить 82%. Учнів із девіантною поведінкою залучено до гурткової роботи, проте відвідують вони заняття не систематично.

Соціальним педагогом Ряболус Н. П. проведено анкетування та тестування дітей особливого контролю, розроблено рекомендації для батьків та вчителів   роботи з цією категорією дітей.

У порівнянні з 2020/2021 навчальним роком знизилась кількість учнів, схильних до правопорушень та бродяжництва. З учнями, які мають девіантну поведінку, проведено відповідну роботу: класні керівники, педагог соціальний Ряболус Н. П.. заступник директора з навчально-виховної роботи Божко Т. В.,  неодноразово зустрічалися з батьками даних учнів, відвідували їх вдома систематично проводили бесіди безпосередньо з учнями; для індивідуальної роботи з батьками даної категорії дітей у школі працює консультпункт та Рада профілактики правопорушень.

Для профілактичної роботи запрошувались працівники кримінальної міліції, органів юстиції, лікарі, які проводили співбесіди щодо запобігання бродяжництва та злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, профілактики шкідливих проявів та звичок.

Традиційним стало проведення у школі Тижня правових знань.

На виховних годинах, хвилинах спілкування проведено бесіди «Що таке ВІЛ/СНІД?», «СНІД сьогодні», «Шляхи зараження СНІДом», «Твоє майбутнє в твоїх руках», години спілкування «Дітям про СНІД від лікаря Неболить», усні журнали «Як зупинити СНІД?», «Вплив вірусу на організм людини»;  диспути «Як навчатися, коли в класі ВІЛ/інфікована дитина; вчора, сьогодні, завтра», тестування та анкетування «Що ти знаєш про СНІД?», «Шкідливі звички», «Що таке ВІЛ-інфекція, а що таке СНІД» та інші.

Щорічно проводиться громадський огляд умов проживання, виховання категорійних дітей (вересень-жовтень). За його  підсумками у 2021/2022 навчальному році складено соціальний паспорт школи, який нараховує дітей із багатодітних сімей – 60 осіб; дітей-напівсиріт – 7осіб; дітей, схильних до девіантної поведінки – 3 особи. Учнів, схильних до девіантної поведінки взято на внутрішкільний облік, заведено журнали спостережень за даною категорією учнів, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків, їх місце роботи, акти обстеження житлово-побутових умов, індивідуальна робота з дитиною, яку проводять заступник директора школи з виховної роботи, класний керівник, психологічна служба. Учнів означеної категорії залучено до гурткової роботи.

Важливу роль у запобіганні і подоланні відхилень у поведінці дітей і підлітків відіграє шкільна Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх, на засіданнях розглянуто поведінку, успішність учнів школи, стан відвідування конкретного класу.

Проте в роботі з профілактики правопорушеннь є чимало недоліків як в діяльності класних керівників, так і в школі в цілому. Залишає бажати кращого індивідуальна робота класних керівників щодо організації дозвілля учнів, які схильні до правопорушень, залученню дітей до занять в гуртках, спортивних секціях, до громадського життя класу. Необхідно сприяти тісному знайомству з неблагополучними сім’ями, залучати дітей до шкільного життя, проводити роботу у мікрорайоні школи.

Необхідною ланкою діяльності педагогів школи є правовиховна робота. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя країни, вчителі школи впроваджували в практику правовиховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи. В основу організації системності в здійсненні виховного процессу в школі покладено диференційно-індивідуальний підхід, врахування вікових особливостей дітей.

У класах першого ступеня навчання – створення сприятливої психолого-педагогичної атмосфери, проведення ранньої діагностики і корекції у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленням у розвитку і поведінці.

В старших класах робота спрямовувалась на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів. В школі вивчалось питання про роботу з використання державної символіки України. Відповідно до Закону України «Про освіту» та «Комплексної програми боротьби зі злочиннісю та правопорушеннями серед учнівської молоді» проводилась робота щодо запобігання правопорушень серед учнів школи.

Була налагоджена тісна взаємодія школи з ювенальною превенцією Золотоніського відділу поліції.

Систематично працювала рада профілактики.

Та не дивлячись на це в школі ще спостерігались окремі випадки безпричинного пропуску занять, дрібних крадіжок, бійок тощо. Це свідчить про недостатній рівень роботи з цією категорією школярів, тому в наступному навчальному році дане питання слід взяти під особливий контроль.

 

Робота з батьками

Упродовж 2021 - 2022 навчального року з батьками дітей  проводились профілактичні бесіди та, по необхідності, надавалася допомога у питаннях навчання та вихованні дітей. Організовувалися індивідуальні та групові зустрічі з батьками з обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми.

Індивідуальні консультації для батьків:

- «Я та мої емоції»(січень)

- «Шкідливість дорослішання» (лютий)

- «Проблеми, що хвилюють всіх» (березень)

- «Чому дитина стає «важкою»?» (квітень)

- «Потенційно небезпечні та образливі ситуації для дітей» (травень

Групові консультації для батьків:

 • «Емоційне життя дитини і виховання почуттів» (лютий)
 • «Вибір професії і профорієнтація старшокласників» (квітень) тощо  

В школі проводились заходи по пропаганді здорового способу життя: диспут «Шкідливі звички – до чого це веде», години спілкування «Твоє здоров′я в твоїх руках», «Здоровий спосіб життя - найкраща профілактика алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії» та інші.

Продовжувалась робота щодо удосконалення соціального захисту дітей пільгового контингенту. На батьківських зборах постійно зверталась увага на майнове право дитини, на відповідальність батьків за життя і виховання неповнолітніх.

Протягом навчального року у шкільній бібліотеці проводилися тематичні виставки літератури:

 • «Азбука для неповнолітніх»
 • «Обережно - СНІД»
 • «Учись володіти собою»
 • «Мистецтво бути вихованим»
 • «У сім’ї росте дитина»
 • «Закон і ми»
 • «Здоров’я дітей – здоров’я нації»
 • «Алкоголізм та наркоманія – загроза майбутнього»

Систематичною є робота класних керівників з батьками (або особам, які їх замінюють) з питань родинного виховання, профілактики шкідливих звичок та правопорушень. З метою просвітницької роботи серед батьків поновлюються матеріали стенду «Для вас батьки». Для обговорення пропонувались матеріали «Чи знаєте ви свою дитину?», «Дитина – рівноправний член суспільства», «Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини».

Для батьків сімей пільгових категорій були організовані і проведені індивідуальні консультації «Материнське і батьківське виховання» (виховання дитини з неповної сім’ї), «Профілактика йододифіцитних захворювань»; групові консультації «Формування здорової особистості, загартування і профілактика простудних захворювань»; «Особисте і суспільне при виборі професії»; «Підготовка старшокласників до самостійного життя»; «Соціальні групи в інтернеті: зворотна сторона медалі»; «Культура взаємовідносин юнаків та дівчат»; засідання батьківського всеобучу «Розвиток читацьких інтересів у дітей»; «Морально-правове виховання в сім’ї»; консультація - практикум «Як залучити підлітка до різних видів творчої діяльності» тощо.

 

Проведення акцій милосердя:

   Протягом року учні коли неодноразово брали участь у різноманітних акціях на допомогу ЗСУ та вимушеним переселенцям.

 

Профорієнтаційна робота

Одним із напрямів роботи соціального педагога є профорієнтаційна робота з учнями старших класів. Соціальним педагогом складено та реалізовано план роботи школи щодо професійної орієнтації дітей. В межах реалізації даного плану в школі було проведено:

 • класні та виховні годині щодо профорієнтації учнів;
 • тижні профорієнтації;
 • виховний захід «Конкурс знавців професії»;
 • тематичну літературну виставку «Я і моя майбутня професія».
 • круглий стіл «Яку я обираю професію».

Шкільним соціальним педагогом і класними керівниками проводились тренінги і заняття з профорієнтації учнів, де висвітлюються такі питання:

 • Професійне самовизначення підлітків.
 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Реалізація права на працю в Україні.
 • З чого починається працевлаштування?
 • Вплив умов праці на здоров’я.

Профорієнтаційна робота є невід’ємною частиною роботи соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Діти пільгових категорій залучені до занять з профорієнтації .

 У 2021 - 2022 навчальному році соціальним педагогом і класоводами  проводились такі заходи:

 • Практичні заняття для учнів 1-4 класів «Яким я бачу своє майбутнє»,
 • Конкурс малюнків «Вгадай професію»

Бесіди  з учнями 5-8 класів: «Визначення навичок здібностей»; «Визначення інтересів»; «Визначення цінностей»; «Визначення критеріїв вибору професії»; «Визначення варіантів професійного вибору»; «Працевлаштування».

У школі постійно оновлюється інформація на стендах барометрів професій. Учні старших класів, згідно з графіком, відвідують Дні відкритих дверей закладах освіти (онлайн).

Старшокласників школи відвідували представники навчальних закладів області з лекціями про свої заклади.

 

Аналіз виховної роботи

    У 2021 - 2022 навчальному році виховна робота в школі  була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві» і проводилась на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, Статуту школи, річного плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік. Виховна робота  була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038; програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року); Конвенції ООН про права дитини. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ МОН № 1243 від 31.10.2011, яким затверджено "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України",  як важлива умова комплексного впливу на особистість, підвищення ролі освіти в розбудові й зміцненні  української державності та утвердженні національної єдності.

На основі цих нормативно-правових документів у школі функціонувала виховна система школи як цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання, відбувалося моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Головне завдання школи – так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів полягало у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм», «мир»,  набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш важливим було повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня- громадянина, патріота України.

Система виховної роботи в школі

 

Завдання виховної системи:

• Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

• Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

• Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

• Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

• Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

• Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

• Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

• Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани роботи класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські   заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

Принципи виховної системи школи:

•        принцип гуманізації і демократизації виховного процесу

•        принцип зв’язку виховання з реальним життям

•        виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності

•        єдність вимог і поваги до особистості

•        послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

Виховна робота реалізується за такими напрямами:

•        Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

•        Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

•        Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя.        

         Психологічна підтримка учнів та вихованців.

•        Національно-патріотичне виховання.

•        Екологічне виховання.

•        Моральне виховання.

•        Родинне виховання.

•        Художньо-естетичне виховання.

•        Розвиток творчих здібностей учнів.

        Виховна робота була спрямована на реалізацію календарних, традиційних  свят, конкурсів, заходів щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Система виховної роботи школи забезпечує:

• активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

• організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

• розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позашкільній діяльності;

• гуртування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

• соціальну захищеність і підтримку учнів;

• співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

• співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

• концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку та самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу.

Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єднання класних керівників (керівник – Шепель Ю.А.)

Методичне об'єднання класних керівників - структурний підрозділ внутрішньо -шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

• підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

• забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

• озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

• вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

• координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

• сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

• організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

• координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

• планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

• організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

• обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

• оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

Упродовж року в школі видано такі розпорядчо-інструктивні накази з виховної роботи: «Про закріплення класних кімнат та кабінетів за класами на 2021/2022 н.р.»,«Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та вихованців під час проведення навчально-виховного процесу та в побуті у 2021/2022 навчальному році»,«Про організацію чергування учнів та вчителів по школі у 2021/2022 н.р.»,«Про облік дітей і підлітків  шкільного віку мікрорайону школи»,«Про розподіл гурткової роботи на 2021/2022  н.р.», «Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в школі», «Про призначення відповідального за організацію харчування учнів школи»,   «Про призначення відповідального за роботу з профорієнтації учнів школи на 2021/2022 н.р.», «Про організацію роботи з профілактики злочинності та правопорушень серед учнів школи у 2021/2022 н.р.», «Про призначення з числа педагогічних працівників відповідального за роботу ради профілактики правопорушень серед учнів»,«Про організацію виховної роботи в школі у  2021/2022 навчальному році», «Про роботу з дітьми пільгового контингенту у 2021/2022 навчальному році»,«Про підсумки обліку дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону школи  та охоплення їх навчанням», «Про збереження життя і здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму під час літніх канікул 2021/2022 навчального року», «Про стан роботи предметних гуртків», «Про  безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу  під час зимових канікул 2021/2022 навчального року», «Про підсумки організації виховної роботи в школі за 2021/2022 навчального року»

Виховна робота в школі носить плановий, цілеспрямований характер. Цьому свідчить комплекс  актуальних питань, які розглядались на нарадах при директорові, нарадах при заступникові з навчально-виховної роботи, педрадах, серед яких:

- Про організацію чергування по школі учителів та учнів у 2021/2022 навчальному році

- Про закріплення класних кімнат, кабінетів за класами у 2021/2022 навчальному році

- Про організацію харчування учнів школи та звільнення від оплати за харчування дітей пільгового контингенту у 2021/2022 навчальному році

- Про організацію профорієнтаційної роботи

-Про попередження дитячого травматизму під час організації навчально-виховного процесу

- Про стан відвідування учнями школи

- Про стан комплектування гуртків та спортсекцій

- Про роботу щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів

- Про організацію та проведення осінніх канікул 2021/2022 року

- Про стан виховної роботи в школі за І семестр 2021/2022 навчального року

- Про роботу школи по застереженню від дитячого травматизму в період зимових канікул 2021/2022 навчального року

-  Про стан  роботи з дітьми пільгового контингенту.

- Про організацію та проведення весняних канікул 2021/2022 навчального року

- Про роботу з дітьми, схильними до правопорушень. Реалізація комплексної програми попередження злочинності (листопад)

- Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ 

- Патріотичне виховання учнів на засадах духовного гуманізму (педрада - грудень)
У 2021 - 2022 навчальному році у школі було проведено щорічні виховні заходи: свято Першого дзвоника; День захисника України; День партизанської слави; День миру; День пам’яті жертв голодоморів 1932-1933рр., акція «Запали свічку!»; День вчителя; День української писемності та мови; День інвалідів; Всесвітній День боротьби зі Снідом; конкурс «Осінь золота»; «Козацькі розваги» до Дня збройних сил України; бібліотечні свята;  спортивне свято до Дня Українського козацтва;  заходи до дня визволення України від нацизму; тиждень правового виховання; заходи до Дня Святого Миколая; новорічні та різдвяні свята для учнів 1-11 класів, заходи до дня Соборності України, «Пам’ятай за Крути», до Дня св.. Валентина, до Дня рідної мови, виховні години до Дня памяті Героїв Небесної Сотні, Шевченківський тиждень тощо;  місячник «Увага! Діти на дорозі!»; День знань з основ безпеки життєдіяльності; Олімпійський тиждень; Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху; зустрічі з представниками ювенальної превенції,  спортивне свято до Дня збройних сил України.

 На належному рівні проводилася  патріотична, правовиховна робота та робота з протидії усім видам насильства. У школі заплановано і проведено: уроки мужності; благодійні акції , акція «16 днів без насильства»; Всеукраїнський тиждень права; зустріч з представниками ювенальної превенції; диспут «Як захистити себе від насильства в сім`ї». З метою формування військово-патріотичного виховання в школі Учні школи беруть участь в благодійних акціях для підтримки воїнів в АТО, проводять  зустрічі з волонтерами та воїнами ООС. 

В рамках Всеукраїнського тижня правового виховання дітей та учнівської молоді класні керівники разом з вчителями історії та права провели: Всеукраїнський урок в 1-11 класах на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, урок-презентація власних проектів «Права і свободи людини та громадянина» (11 кл), просвітницька вікторина «Права дитини на здоров’я» (1-4 кл.), диспут «Кримінальний кодекс. Правопорушення і підліток» (9-10 кл.), конкурс малюнків на тему «Права дитини» (5 - 7 кл. ) конференція «Права людини: історія і сучасність» (10 кл.), вікторина для учнів 6 класу «Права та обов’язки дитини» , просвітницька гра для учнів початкової школи «Мандри в казку Права»,  п’ятихвилинка «Чи знаєш ти свої права? Чи виконуєш ти свої обов’язки?».

З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей  організована робота з попередження дитячого травматизму, створено комісію з розслідування нещасних випадків, ведеться «Журнал реєстрації нещасних випадків, що трапились з учнями школи».

 Аналіз роботи з попередження дитячого травматизму проводиться два рази на рік.  З метою збереження життя та здоров’я учнів учителями-предметниками проводяться інструктажі з БЖ під час проведення лабораторних та практичних робіт, записи про які відмічаються у спеціальних та класних журналах. Особлива увага збереження життя та здоров’я дітей приділяється на уроках фізкультури.

 На сьогодні, в основі сучасної ідеології фізкультурно-оздоровчої та фізкультурно-спортивної діяльності є: здоровий спосіб життя; цілеспрямована рухова активність; формування моральної та матеріальної відповідальності кожної особистості за стан здоров’я і способу життя; спрямування системи фізичного виховання на конкретну дитину з урахуванням потреб, цінностей, природних здібностей та характеру діяльності.      

 Педагогічний колектив школи ознайомлений з результатами обстежень учнів, стан здоров’я кожної дитини враховується під час навантаження на уроках та в позаурочний час.

 Дирекцією школи, медпрацівником здійснюється систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог навчально-виховного процесу, видано відповідні накази по школі.  У рамках  тижня здоров’я проведено виховні години та бесіди на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Здоров’я – запорука добробуту й щасливого життя», «Скільки коштує здоров’я», «Бережіть здоров’я з молоду», «Паління шкідлива і небезпечна звичка», «Наркотичні речовини, небезпека їх вживання», «Спорт у нашому житті», «Грип та його профілактика», «Здорове харчування. Режим дня», «Основні питання вакцинації».

 На виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України  у школі проведений Тиждень безпеки дорожнього руху. Класними керівниками були проведені бесіди з правил дорожнього руху; проведена робота з батьками «Навчання дітей правилам дорожнього руху»; конкурс малюнків «Дорожня азбука», бібліотечна виставка «Правила дорожнього руху. Обережно, діти на дорозі!», спортивні змагання «Правила дорожнього руху – гідні поваги»; оформлено куточок безпеки дорожнього руху. Відповідно до плану роботи школи медичною сестрою проводяться лекції щодо запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, ВІЛ-інфекції, СНІДу.

У вересні був проведений Всеукраїнський олімпійський  тиждень  (1-11 класи).

З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання. На базі  школи  проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи із використанням спеціальних карток, малюнків, таблиць, книжок екологічного змісту. У школі учні набувають екологічних знань у процесі вивчення природознавства, біології, географії, хімії, фізики та інших дисциплін, а також у різних формах позакласної роботи, суспільно-корисної праці з охорони природи свого краю: упорядкування пришкільної території, догляд за зеленими насадженнями (шкільний фруктовий сад та парк).  

З метою формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованого на розвиток інтелекту, творчої та ділової активності, життєвої позиції з питань екологічного виховання на базі школи проводяться конкурси екологічного спрямування.  У школі під час проведення тижнів екології, Дня рослин, Дня тварин, Дня охорони навколишнього середовища були проведені бесіди та виховні години: «Де праця, там і розквіт», «Брати наші менші», «Чарівне моє довкілля», «Природа і ми», «Дива природи», «Знай, люби, бережи», «Сторінками Червоної книги України», «Охорона природи», «Альтернативна енергетика»; Освітньо–екологічний процес супроводжується і проведенням ряду акцій, зокрема: «Чисте повітря», «Чиста Україна – чиста Земля», «Зелений паросток майбутнього», «День Землі», «День довкілля», «Чисті легені-крок до здоров´я», «Чисті береги».  Щороку  проходить екологічна акція «Годівничка» (6 кл..);    класні керівники постійно проводять виховні бесіди щодо збереження природи, власного здоров’я, тощо; конкурс фото «Природа і ми» (2-5 класи), «Екологічні знаки» (10-11 класи), конкурс виробів з побутових відходів.  У школі під час проведення Дня Землі, Дня охорони навколишнього середовища були проведені різноманітні бесіди: «Матінка-Земля», «Енергозбереження – вимога часу», «Зміни клімату: причини та наслідки», бібліотечні виставки «Клімат змінюється! Час діяти разом!»  

Упродовж навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів.

Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, щомісяця проводилися рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: „Урок”,  «Ні!»запізненням». Систематично проводилася робота проти запізнення учнів до школи: бесіди з учнями, батьками.  Батьки учнів, які систематично порушують Статут школи, офіціально попереджалися про наслідки таких порушень.

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму  є одним із найважливіших у роботі навчального закладу. У навчальному закладі  забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів і вихованців.

В школі дана робота проводилась за наступними напрямками:

- створення безпечних умов праці та навчання;

- документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

- профілактика нещасних випадків;

- робота з учнями в позаурочний час (виховні години);

- організація спільної роботи з представниками  управлінь: охорони здоров’я, у справах сім’ї  та молоді, соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій;

 - інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

- робота з батьківською громадськістю;

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Школа забезпечена інструкціями з БЖ, охорони життя і здоров’я здобувачів освіти загального характеру у з предметів підвищеної небезпеки. Розроблені і затверджені в установленному порядку загальношкільні заходи і план роботи з профілактики дитячого травматизму. Кожним класним керівником  розроблено комплект бесід із безпеки життєдіяльності для свого класу. Бесіди на навчальний рік було складено відповідно до поданих тем:

- Безпека в побуті (опіки, отруєння, безпека з вогнем, побутова хімія і т.д.).

 - Безпека на ігрових, спортмайданчиках (рухливі ігри, спортінвентар).

- Безпека перебування в школі.

 - Безпека перебування біля водоймищ.

 - Дорожньо-транспортний травматизм.

- Пожежна безпека.

 - Електротравматизм та його попередження.

- Безпека в надзвичайних ситуаціях.

- Безпека праці.

- Особиста гігієна та здоровий спосіб життя.

 - Надання першої долікарської допомоги.

Життя людини – найдорожча цінність (попередження суїцидальної поведінки дітей). Дані бесіди сплановано також у планах виховної роботи класних керівників. Перед канікулами проводиться комплексна бесіда з безпеки життєдіяльності. Класні керівники проводить цю бесіду в останній день перед канікулами. 

На відповідних сторінках  класного журналу, ведеться облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності. Позапланові  бесіди проводиться класними керівниками тоді, коли видано наказ по школі, відповідно до якого й  необхідно провести дану бесіду. У школі проводиться системний і постійний  контроль за проведенням зазначених бесід та інструктажів. З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму,узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед дітей, прищеплення навичок безпечної поведінки на дорозі, запобігання випадків травмування дітей в автопригодах під час руху в школі був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі».З метою попередження травматизму невиробничого характеру класні керівники проводять практичні заняття. У коридорі школи поновлені куточки з безпеки життєдіяльності учнів.

Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на морально-правову освіту учнів. Робота щодо правового виховання учнів проводиться згідно з річним планом. З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді в школі працює рада профілактики правопорушень.

Значна увага приділяється колективній творчій діяльності школярів, що сприяє зайнятості в позаурочний час, і має на меті виховання в них соціальної активності, допомагає їм реалізувати себе, самоствердитися, правильно й корисно для себе організувати свій вільний час.

З метою задоволення потреб учнівської молоді щодо поліпшення здоров’я, фізичного та духовного розвитку в школі працюють гуртки та спортивні секції. Окрім цього, учні мають змогу зустрітися з працівниками кримінальної  поліції, прокуратури, переглянути науково – популярні, документальні, художні фільми, спрямовані на профілактику правопорушень та злочинів, збереження особистого життя – створено відеотеку, якою користуються класні керівники, учителі.  В школі проведено Місячник морально-правового виховання. Під час Місячника відбулися такі заходи:

 - заходи до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом та солідарності з людьми інфікованими СНІДом;

 - випуск  тематичних газет, плакатів, стіннівок;

 - співпраця зі шкільною  бібліотекою (захід «Протидія торгівлі людьми»);

 - до Міжнародного дня інвалідів класні години «Дивіться на нас, як на рівних», уроки доброти та милосердя;

- проект «Добро і милосердя єднають серця»;

 - Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;

- на базі шкільної бібл