Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Наказ №80 "Про  організацію інклюзивного навчання в школі в 2023-2024 навчальному році"

Дата: 01.09.2023 12:33
Кількість переглядів: 492

Фото без опису

 

Зорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

 

вул. Ростанців1, с. Зорівка, Золотоніський район, Черкаська область, 19740, тел.  93-4-40

e-mail: zorivka.shkola@gmail.comkод ЄДРПОУ 34323775

 

Від 30.08.2023 № 80

На № ________від _________

 

Наказ

 

Про  організацію інклюзивного навчання в школі в 2023-2024 навчальному році

 

Відповідно до ст.20 Закону України «Про освіту», ст. 12, 26 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  на підставі заяви законного представника дитини, висновку КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Золотоніської районної ради Черкаської області № ІРЦ-85742/2020/187163 від 18.12.2020, з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство:

НАКАЗУЮ:

1. Відкрити з 01.09.2023 року клас з інклюзивною формою навчання на базі 4 класу школи.

2. Організувати для   Прокопова Сергія Миколайовича , учня з особливими освітніми потребами,  інклюзивне навчання відповідно до чинного законодавства.

З 01.09.2023

3. Здійснювати освітній процес у 4 класі з інклюзивним навчанням відповідно до навчального плану школи з урахуванням потреб дитини з особливими освітніми потребами та особливостей її психофізичного розвитку.

Протягом 2023 - 2024 н.р.

 4. Створити команду психолого-педагогічного супроводу для дитини з особливими освітніми потребами, учня 4 класу, який здобуває освіту в умовах інклюзивного навчання у такому складі.

5.Згідно з індивідуальним навчальним планом проводити корекційно-розвиткові заняття з учнем 4 класу Прокоповим С.М. відповідними фахівцями.

Протягом 2023 - 2024 н.р.

6.Закріпити за 4 класом асистента вчителя – Шморгун В.Г.

Протягом 2023 - 2024 н.р.

7. Асистенту вчителя :

7.1. Вивчати стан адаптації учня у 4 класі.

Постійно

7.2. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям-предметникам, які викладають у класі з інклюзивною формою навчання, у створенні сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування учня  в учнівському колективі.

Постійно

7.3. Проводити корекційно-розвивальні заняття.

Постійно

7.4. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини і родини.

Постійно

7.5. Керуватися в роботі посадовими обов'язками асистента вчителя. Вести учнівське портфоліо та журнал спостережень для відображення навчальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами, розвитку її інтересів.

Постійно

8. Вчителю початкових класів Поляковій І.М.:

8.1. Запобігати проявам негативного ставлення в учнівському колективі, дискримінації, вести цілеспрямовану роботу у учнівським колективом класу, спрямовану на виховання толерантності, добра, милосердя;

                                                                                                               Постійно

8.2. Забезпечити постійну співпрацю з батьками дитини, яка має особливості психофізичного розвитку, їх інформування, педагогічну підтримку, залучення до організації навчально-виховного процесу;

                                                                                                                  Постійно

8.3. Забезпечити особистісно зорієнтований підхід до організації освітнього процесу, враховуючи особливі освітні потреби учня Прокопова С.М.;

                                                                                                                   Постійно

8.4. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу;

                                                                                                                    Постійно

8.5. Залучати дитину з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

Протягом 2023 - 2024 н.р.

9.Затвердити графік роботи асистента вчителя (Додаток 1).

10.Затвердити порядок координації діяльності учителя, та асистента вчителя (Додаток 2).

11. Вчителям-предметникам які викладають у 4  класі:

11.1. Створити належні умови для інклюзивної форми навчання Прокопова С.М., учня з особливими освітніми потребами у 4 класі.

                                                                                                                    Постійно

11.2. Організувати інклюзивне навчання з урахуванням висновку психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 10.09.2019 р. № 7/19.

З 01.09.2023 р.

11.3. Забезпечити особистісно-зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учня. 

                                                                                                                    Постійно

12. Практичному психологу :

12.1. Надавати систематичну консультативну допомогу асистенту вчителя, вчителю  початкових класів, учителям-предметникам, які викладають у класі з інклюзивною формою навчання, у створенні сприятливих умов адаптації учня з ООП, психологічно комфортного перебування в учнівському колективі;

                                                                                                                    Постійно

 12.2. Вивчити стан адаптації учня з ООП класу з інклюзивною формою навчання;

                                                                                                                    Постійно

 12.3. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини, яка має особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну роботу, сприяти  успішній  адаптації до навчання та перебування її в учнівському колективі;

                                                                                                                          Постійно

12.4.Здійснювати психолого-педагогічний супровід родини, у якій виховується дитина з ООП, проводити індивідуальні консультації для батьків, тренінги;

                                                                                                                           Постійно

13. Бібліотекарю закладу Розсосі Л.М.. забезпечити підручниками учня з особливими освітніми потребами інклюзивної форми навчання.

           До 01.09.2023

14. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Божко Т.В.:

14.1. Взяти під контроль: організацію навчання учня з особливими освітніми потребами 3 класу з інклюзивною формою навчання; проведення корекційно-розвиткових занять відповідними спеціалістами, соціально-психологічний супровід;

                                                                                                                         Постійно

14.2. Аналізувати результативність освітнього процесу в класі з інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень учня з ООП.

Щосеместра

14.3. Провести методичну нараду вчителів-предметників, які викладають у класі інклюзивного навчання, з питань методики організації навчально-виховного процесу.

До  12.09.2023

14.4. Щомісяця на нараді при директорові інформувати про стан освітнього процесу в класі з інклюзивною формою навчання.

Щомісяця

15. Покласти відповідальність за збереження здоров’я учня 4 класу Прокопова С.М., дитини з особливими освітніми потребами, у період проведення навчальних та корекційно-розвиткових занять на асистента вчителя , вчителя початкових класів та вчителів-предметників інклюзивного (4) класу, відповідних спеціалістів корекційно-розвивальних занять.                                                   

   Постійно

13. Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                              Юрій ШЕПЕЛЬ

 

З наказом ознайомлені:     ___________Тетяна БОЖКО _________

__________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_­Валентина ШМОРГУН________

___________Ірина ПОЛЯКОВА________

                           

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

ГРАФІК

роботи асистента вчителя Шморгун В.Г.

на 2022-2023 н.р.

 

День тижня

Час роботи

Примітки

Понеділок

08.20 – 13:20

 

Вівторок

08.20 – 13:20

 

Середа

08.20 – 14:20

 

Четвер

08.20 – 12:20

 

П’ятниця

08.20 – 13:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом по Зорівській ЗОШ

Від 30.08.2023 № 80

 

 

ПОРЯДОК

координації діяльності учителя та асистента вчителя

 

Обов'язки

вчителя

Спільна робота вчителя та асистента

вчителя

Обов'язки

асистента

вчителя

Оцінювання

Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, в тому числі з ООП

Обговорити можливості учня з ООП,

Його сильні та слабкі сторони.

Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учня з ООП. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

Розробка програми Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи.

Обговорити бажані результати для учня.

Обговорити освітні, поведінкові та

Емоційні цілі. Участь у розробці ІНП,

 ІПР учня з ООП

Підготувати індивідуальний навчальний план (ІНП), індивідуальну програму розвитку (ІПР).

Оновлювати інформацію про учнів та ІНП, ІПР.

Планування

Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси. Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП.

Визначити пріоритети

Обговорити підготовку

матеріалу та зміну навчального плану

 з огляду на потреби учня

Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вчителю

Спостереження

Розробити чітку систему організації навчально- виховного процесу в інклюзивному класі та 

очікувань щодо навчальних

можливостей учня з ООП.

Працювати відповідно до розробленої системи

Регулярно зустрічатись, щоб обговорити

досягнення учня з ООП.

Обговорити реальний етап

Навчальних досягнень учня з ООП,

Його відповідність очікуванням, виконання ІНП, ІПР

Працювати відповідно до системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, правил поведінки та очікувань можливостей учнів з ООП, його ІНП.

Документувати та звітувати вчителю (за потреби)

Навчання

Виконувати план уроку, проводити навчання згідно
з цим планом.

Спостерігати за процесом
навчання, за потреби
допомагати учням з ООП.

Залучати учня з ООП до виконання окремих видів діяльності спільно з класом.

Моделювати навчальні методи та належну мову.

Надати асистентам  ресурси

Чітко висловити результати  та обмінятись досвідом. Обговорити конкретні стратегії,

діяльність та результати, виконання завдань ІНП.

Обговорити розташування
робочого місця. Обговорити необхідність

Гнучкого розкладу відвідування уроків учнем з ООП

 

Проводити додаткове
пояснення учню з ООП, адаптувати завдання,
враховуючи можливості
учня з ООП, корегувати
їх навчальну діяльність.

Спостерігати за їх
діяльністю. Формувати та сприяти закріпленню конкретних умінь, навичок.

Сприяти розвитку зв’язного
мовлення учнів з ООП
(під керуванням учителя)

Вести спостереження, надавативчителюоб'єктивнуінформаціющодонавчальноїдіяльностіучнів з ООП

Оцінка

Слідкувати за прогресом учнів з ООП та оцінювати його.

Слідкувати за виконанням ІНП

Обговорити спостереження.

Обмінятись інформацією.

Обговорити пропозиції щодо доповнення ІНП, ІПР (чи внесення змін)

Спостерігати за поведінкою
учнів та надавати інформацію вчителю.

Збирати та записувати дані для подальшої оцінки учня, внесення доповнень до ІНП.

Вносити пропозиції вчителю щодо завдань, розроблених для учня з ООІІ

Звітування

Звітувати перед батьками та шкільною командою

Обговорити інформацію
про учня.

Дотримуватися
конфіденційності

Звітувати перед вчителем щодо сильних сторін учня
з ООП, його досягнень

та потреб.

Звітувати перед вчителем
стосовно поведінки учня та наслідків

Мати інформацію про поточний стан справ

Обговорювати інформацію про поточний стан справ

Брати участь у підготовці інформації про поточний стан справ

Примітка: 

діти з ООП – особливі освітні потреби;

ІНП – індивідуальний навчальний план;

ІПР – індивідуальна програма розвитку.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь